Zondag onthulling leestafel ‘De Boom’ (Frans Erens) bij Slot Schaesberg

Foto: Slot Schaesberg

Komende zondag 20 oktober vinden er tussen 14.00 uur en 16.30 uur in en bij de locatie van Slot Schaesberg aan de Slot Schaesberglaan 100 in Landgraaf een aantal bijzondere activiteiten plaats waarin de Schaesbergse schrijver Frans Erens (1857–1935) centraal staat. Het gaat daarbij om de onthulling van een leestafel met plaquette met tekstfragmenten uít en informatie óver het prachtige verhaal van ‘De Boom’ (1919) van de hand van Erens en een interessante lezing over dit verhaal en deze schrijver door dr. Lou Spronck uit Maastricht.

Stichting EERLYCKheyt Schaesberg

Stichting EERLYCKheyt Schaesberg, met vertegenwoordigers uit Ondernemersvereniging Schaesberg, Kerkbestuur Samenwerkende Parochies Schaesberg, Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen en Omroep Landgraaf stellen zich ten doel om ‘jaarlijks activiteiten te stimuleren, faciliteren en organiseren die bijdragen aan het vergroten van het historisch en cultureel besef en de gemeenschapszin van de inwoners van de kern Schaesberg’.
Concreet betekent dit dat zij zich zoveel mogelijk samen met lokale organisaties en verenigingen, maar met name ook met de inwoners van Schaesberg, willen gaan inzetten voor aansprekende activiteiten voor jong en oud waarin kennis óver en beleving vàn de geschiedenis en cultuur van de Landgraafse kern Schaesberg centraal staan.

Wandeling

Op 23 juni jongstleden organiseerde EERLYCKheyt een historische wandeling waarin de wandelaars terug gingen in een stukje geschiedenis van Schaesberg. Thema’s daarin waren het ontstaan van de Heerlijkheid Schaesberg, de grafelijke familie ‘van Schaesberg’, de band tussen de Petrus en Paulus kerk en Kasteel Schaesberg en een prachtig verhaal van de bekende Schaesbergse schrijver Frans Erens (1857–1935).
Want het jaar 2019 was een om meerdere redenen historisch interessant jaar voor Schaesberg. In 1619 werd het kleine gehucht Der Scheydt zoals onze woonplaats toen nog heette, onderdeel van de zelfstandige Heerlijkheid Schaesberg. En in 1919 schreef Frans Erens een mooi verhaal met de titel ‘de Boom’ waarin hij op literaire wijze verslag doet van het omkappen van een monumentale eik voor kasteel Schaesberg. Deze eik overspande een eenvoudig wegkruis, dat niet veel later ook verdween.

Heerlijkheid Schaesberg en Frans Erens

De wandeling bracht het ontstaan van de Heerlijkheid en het verhaal van Frans Erens op een ludieke wijze samen. Daarbij stond de tijd tussen 1600 – 1700 en 1850 – 1950 min of meer centraal. De wandeling voerde vanaf de Petrus en Paulus kerk in Schaesberg langs de voormalige route van de sacramentsprocessie zoals die lange tijd eens per drie jaar kerk, kasteel, en de kapellen van Palemig en Leenhof aandeed. Het wegkruis onder de eik bij kasteel Schaesberg was daarin een van de rustplaatsen. De route volgde voor een deel ook de in 1619 definitief vastgestelde grens van de toenmalige Heerlijkheid van graaf Johan Frederik van Schaesberg.

In totaal passeerden de wandelaars 13 historisch interessante plekken. Onderweg werden ze op enkele van die plekken vermaakt door vertellers / acteurs in historische outfit. Die deelden interessante informatie, verhalen of legenden met de wandelaars. ’s Middags werd het nieuwe wegkruis onthuld en ingezegend op een mooi gelegen locatie. Namelijk bij de kruising van enkele wandel- en fietsroutes voor Slot Schaesberg.

Programma 20 oktober

Als vervolg hierop vinden nu, op zondag 20 oktober, de onthulling van een leestafel met plaquette met tekstfragmenten uít en informatie óver het verhaal ‘De Boom’ (1919) van Frans Erens plaats in en nabij Slot Schaesberg.
Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13.30 – 14.00 uur
  Inloop in Brasserie Hoeve 1650 van Slot Schaesberg met koffie of thee en een stukje vlaai;
 • 14.00 – 15.00 uur
  Lezing over het verhaal van ‘De Boom’ en de schrijver Frans Erens door dr. Lou Spronck uit Maastricht in de presentatieruimte van het bezoekerscentrum van Slot Schaesberg;
 • 15.15 – 15.45 uur
  Onthulling leestafel en plaquette door ‘Frans Erens’; gespeeld door acteur Ben Bringman van toneelvereniging Ambras uit Landgraaf op de locatie voor Slot Schaesberg;
 • 15.45 – 16.30 uur
  nazit in Brasserie Hoeve 1650.

Reacties