Café Mondiaal 5 september over “Heerlen 75 jaar bevrijd, toen en nu?”

Foto:

Op 17 september 2019 viert Heerlen dat het 75 jaar geleden is bevrijd van het regime van nazi-Duitsland. Een herdenking waard.
Café Mondiaal kijkt met wat oudere mensen terug naar dat voor Heerlen historische moment, dat voor deze mensen ook persoonlijk het navertellen waard is.
Maar we kijken ook naar het heden. Wat betekent de Heerlense Bevrijdingsdag nu nog voor ons? Er zal nog eeuwige dankbaarheid zijn naar onze bevrijders toe. Dat geldt zeker voor de geallieerden van toen. Maar de wereld is sindsdien veranderd en daarmee onze kijk nu op de naties die toenmalig de geallieerden vormden.

INF-verdrag

Met het opzeggen van het INF-verdrag tegen de verspreiding van kernwapens voor de middellange afstand stevenen we af op een nieuwe koude oorlog? Rusland is al lang weer onze grootste vijand. De Verenigde Staten van Amerika onder president Donald Trump, zijn nog steeds onze beste vrienden?
Deze vragen komen aan de orde tijdens de eerstvolgende Café Mondiaal op 5 september.
Na een korte inleiding door Henk Dado van het Vredesplatform Heerlen gaan de deelnemers met elkaar de dialoog aan om antwoorden te vinden en wellicht verbanden te zien die eerder verborgen waren.

Achtergrondinformatie:

 • Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Vredesplatform Heerlen en HeerlenMondiaal. Henk Dado van het Vredesplatform verzorgt de kort inleiding. Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.
 • Het Vredesplatform Heerlen is tevens ‘Ambassade van Vrede’ van PAX.
 • Korte toelichting INF-verdrag:
  het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en oorspronkelijk de Sovjet-Unie, nu Rusland. Het werd getekend op 7 december 1987 door de president van de Verenigde Staten Ronald Reagan en de Secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov namens de Sovjet-Unie.
  Het verdrag verbiedt beide wereldmachten nucleaire en conventionele raketten alsmede kruisraketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer te produceren. Lucht- of zeegelanceerde raketten vielen niet onder dit verdrag. De bestaande raketten moesten op 1 juni 1991 vernietigd zijn. Op die datum waren er in totaal 2692 van zulke wapens vernietigd, 846 van de Verenigde Staten en 1846 van de Sovjet-Unie. Beide landen zijn in hetzelfde verdrag overeengekomen dat ze elkaars militaire installaties mogen inspecteren.
  Op 2 februari 2019 schortte president Donald Trump de uitvoering van de Amerikaanse verdragsverplichtingen op wegens vermeende schendingen door Rusland. Een dag later werd ook door Rusland het verdrag opgeschort.
 • Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enzovoorts. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal

 • Café Mondiaal, 60ste aflevering.
 • Dinsdag 5 september, aanvang 19.30 uur.
 • Locatie: Café Pelt, Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen-centrum.

Reacties