Hennep Aanpak Parkstad: controle bedrijfspanden in Parkstad

Foto: Pixabay

De gemeenten Heerlen en Kerkrade zijn gestart met de controle van alle bedrijfspanden. Loodsen, bedrijfsgebouwen, containers en winkels krijgen bezoek van speciale handhavers die controleren of de panden niet gebruikt worden door de illegale drugsindustrie. Door systematische controles wordt ondermijning door criminelen bestreden.
Het project dat hiervoor is opgezet onder de naam Hennep Aanpak Parkstad wordt gefinancierd uit het ondermijningsfonds van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
In Heerlen worden 3500 panden bezocht; in Kerkrade 1500.

Hennep Aanpak Parkstad

Hennep Aanpak Parkstad is een van de lokale projecten in de bestrijding van de drugsindustrie en de verwevenheid van de onder- en de bovenwereld. Het kabinet stelde 10 miljoen hiervoor ter beschikking in 2019. Hennep Aanpak Parkstad focust op het probleem van de leegstaande bedrijfspanden die door criminelen gebruikt worden om drugs te produceren. Het project maakt deel uit van het ‘versterkingsplan’ van het Riec.

Hier moet je niet zijn

Emile Roemer, burgemeester van Heerlen: “Tot nu toe worden panden pas door de politie gecontroleerd als er een concrete verdenking is. Daarmee loop je achter de feiten aan. In ons project gaan we niet wachten op signalen, maar gaan we actief álle bedrijfspanden controleren. Onze handhavers controleren of het gebruik van het pand niet in strijd is met het bestemmingsplan. Als er dan zaken worden aangetroffen worden die te maken hebben met drugs treden gemeente, politie en justitie gezamenlijk op. Met maatregelen die variëren van sluiting van het pand tot afpakken en strafvervolging. We willen natuurlijk drugslabs en hennepplantages vinden. Maar daarnaast hebben we ook een duidelijke boodschap voor de criminelen: Wij accepteren het niet langer. Hier moet je niet zijn.”

Uitbreiding

Het project dat begint in Heerlen en Kerkrade zal na ongeveer een jaar uitgebreid worden naar heel Parkstad, zo is de bedoeling.
Petra Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade: “Door samen te werken als gemeenten kunnen we één lijn trekken en een duidelijk signaal afgeven. Onze boodschap richt zich overigens niet alleen tot de criminelen. We richten ons ook nadrukkelijk tot de eigenaren. Door alert te zijn op malafide huurders kan veel ellende met beschadiging en sluiting van panden voorkomen worden.”

Reacties