Voetbalvereniging RKHBS ontvangt eerste Limburgse energiecertificaat

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Zaterdag 24 augustus krijgt voetbalvereniging RKHBS het eerste Limburgse energiecertificaat uitgereikt uit handen van wethouder Claessens van gemeente Heerlen. Middels dit certificaat wordt de mate van verduurzaming aangetoond, zowel ten aanzien van het gebouw alsook hoe de leden van de vereniging omgaan met het gebouw.

Verantwoord Verduurzamen

Het energiecertificaat is een onderdeel van het programma Verantwoord Verduurzamen dat gemeente Heerlen samen met Provincie Limburg aan Heerlense sportverenigingen aanbiedt. André Scheffer die de vereniging vanuit het programma Verantwoord Verduurzamen begeleidt, geeft aan: “naast het treffen van verbeteringen aan het gebouw zelf zijn er al besparingen te realiseren in de wijze waarop je het gebouw gebruikt. Wanneer zet je als vereniging de koeling aan? Hoe hoog staat de verwarming of hoe informeert de club de leden over energieverbruik? Het energiecertificaat wordt verkregen door met de club het gebouw te analyseren, waarbij samen acht onderwerpen worden beoordeeld.”

Niveau 2

De uitkomsten worden vastgelegd in een rapport. Afhankelijk van de beoordeling ontvangt de gebruiker een certificaat met bijbehorend niveau. RKHBS heeft niveau 2 gekregen en dat betekent dat de vereniging goed op weg is. “Onze club is al op verschillende onderdelen bezig met verduurzamen. We hebben al een aantal zonnepanelen geïnstalleerd die we nog verder gaan uitbreiden en we zijn bezig met het aanpassen van de binnenverlichting” aldus Bert Theunissen, de ambassadeur vanuit RKHBS die de verduurzaming vanuit de club begeleidt. “Middels deze audit en het bijbehorende advies weten we welke onderdelen moeten worden aangepakt om door te groeien naar niveau 1.” Voor RKHBS betekent dit o.a. het verder monitoren van het energieverbruik (en daarop anticiperen), het inzamelen van het zwerfvuil op en rond de club alsmede leden meer betrekken bij het verduurzamen van het gebouw.

Groeimodel

Het energiecertificaat wordt uitgereikt door wethouder Claessens van de gemeente Heerlen.
Claessens: “Het mooie aan het energiecertificaat is dat het een groeimodel is. Elk jaar vindt er vanuit Verantwoord Verduurzamen een opvolgingsbezoek plaats en wordt besproken of de club zijn eigen situatie nog ‘beheerst’, of de adviezen zijn opgevolgd en of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn. Op basis daarvan wordt bepaald of de club naar het volgende niveau is gegroeid waarna een nieuw certificaat wordt uitgereikt.”

Over Verantwoord Verduurzamen

Verantwoord Verduurzamen is een initiatief van Huis voor de Sport Limburg en wordt in opdracht van gemeente Heerlen en Provincie Limburg uitgevoerd. Het programma ondersteunt gemeenten (en clubs) bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

Reacties