Eerste regionale Indië-herdenking en onthulling Indiëmonument in Heerlen

Foto: Stichting Waringin

De eerste regionale Indië-herdenking van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en die van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (bersiaptijd) vindt op donderdag 15 augustus 2019 plaats in de ABP-tuin in Heerlen, ook wel bekend als de Ir. Dingertuin. Adres is Oude Lindestraat 70.

Onthulling eerste Indiëmonument in Heerlen

De herdenking begint om 14.00 uur. Tevens zal bij deze herdenking het eerste Indiëmonument van Zuid-Limburg onthuld worden door de burgemeester van Heerlen. Het programma bestaat uit diverse sprekers, muzikale optredens, vlaghijsing, kranslegging en bloemendéfilé.
Initiatiefnemer Stichting Waringin wil hiermee jaarlijks alle slachtoffers herdenken van de Japanse bezetting ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en die van de Onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, in de volksmond de Bersiap-periode.

Het monument biedt aan de nog in leven zijnde eerste generatie Nederlanders, Indische Nederlanders en mensen van Molukse afkomst de mogelijkheid om hun slachtoffers in hun regio te herdenken. Stichting Waringin speelt hiermee in op de groeiende belangstelling van onder andere jongeren voor de gebeurtenissen in de voormalige Nederlandse kolonie en hun verbondenheid daarmee via hun ouders en grootouders.

Officiële einde van WOII

De datum van 15 augustus heeft een meer dan symbolische waarde. Nederlanders met een Nederlands-Indische achtergrond respecteren Nationale Herdenkingsdag en Nationale Bevrijdingsdag, maar herkennen daarin niet hun eigen geschiedenis. De oorlog duurde in Nederlands-Indië namelijk nog voort tot 15 augustus 1945 en kende desastreuse gevolgen. In 1999 is bepaald dat deze datum het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden is.

Locatie met een historische band

De locatie van het monument is speciaal gekozen om de historische band tussen de Indische gemeenschap, Heerlen, SAIP en ABP/APG tot uiting te brengen. Heerlen is het centrum van de oude mijnstreek en de mijnindustrie heeft haar kennis grotendeels opgedaan in voormalig Nederlands-Indië waar al in 1854 aan intensieve mijnbouw werd gedaan door de toenmalige Billiton Maatschappij.
Daarnaast geeft APG in opdracht van pensioenfonds ABP uitvoering aan de administratie van de Stichting Administratieve Indonesische Pensioenen (SAIP). Ook vielen er bijzondere oorlogsslachtofferregelingen, zoals de Algemene Oorlogsslachtoffer Regeling Indonesië (AOR) en de Wet Uitkering Burgeroorlogsslachtoffers (WUBO) onder de werkzaamheden van ABP/APG.

Elk jaar naar ‘de tuin’

Er is zeker ook een sterke band met de precieze locatie van het monument: de Ingenieur Dingertuin (in de volksmond de ABP-tuin genoemd). Bouwkundig ingenieur A.E. Dinger, geboren op 17 januari 1888 in het toenmalige Batavia (nu Jakarta), heeft in grote eenvoud zijn kunde en kennis gegeven aan tal van zaken die van groot belang zijn voor Heerlen en de Mijnstreek. Dinger werkte bij de Staatsmijnen en woonde daar waar nu ABP/APG gevestigd is. Eenmaal per jaar opende hij de poorten voor het publiek zodat belangstellenden urenlang konden ronddwalen door zijn beroemde en op Indië geïnspireerde botanische tuin. Een begrip in Heerlen.

Herdenken tot in Heerlen

Gemeente Heerlen ondersteunt de realisatie van het monument. In andere steden in Nederland, zoals Groningen, Den Haag en Almelo, wordt sinds 1980 invulling gegeven aan een regionale herdenking. Ook in Roermond, waar de herdenking een overwegend militair karakter heeft.

Stichting Waringin

Waringin, een initiatiefgroep van Indische Nederlanders, heeft naast het oprichten van het herdenkingsmonument nog een andere doelstelling. De stichting ondersteunt alle bijdragen aan een historisch juiste belichting en een breed nationaal bewustzijn, van de Nederlands-Indische geschiedenis als onlosmakelijk deel van de Nederlandse geschiedenis.
De komende viering van de bevrijding van Nederlands Indië op 15 augustus fungeert als de officiële startdatum voor de campagne van Waringin om in de Nederlandse samenleving steunbetuigingen te vergaren.

Reacties