Rotonde Akerstraat-Burg.Waszinkstraat-Caumerbeeklaan op de schop

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Vanaf begin volgende week, maandag 12 augustus, gaat de rotonde op de kruising van de Akerstraat, Burgemeester Waszinkstraat en Caumerbeeklaan op de schop.
Niet alleen het asfalt wordt vernieuwd, ook de indeling van de rotonde wordt flink aangepast.

De fietspaden worden fysiek gescheiden van de overige wegvlakken. Hierdoor ontstaat er een betere scheiding van het snelverkeer en de fietsers. Ook komen er maatregelen om het afremmen voor de rotonde af te dwingen, want vooral de jeugdige fietsers die dagelijks over deze rotonde naar de nabijgelegen middelbare scholen fietsen willen nog wel eens met hoge snelheid de Heesberg afdalen. Ook zal de voorrangssituatie beter duidelijk worden gemaakt, en wordt meteen de aansluiting van het fietsverkeer vanaf de Bekkerweg verbeterd. De hiervoor benodigde extra ruimte is er gekomen, mede door initiatieven van de betreffende wijkraden die zich hard gemaakt hebben om deze ‘zorgenrotonde’ aan te pakken. Zowel de rugkliniek als 2 particulieren waren bereid om een gedeelte van hun grond voor deze aanpassing van de hand te doen.

Daarnaast worden iets ‘hogerop’, ter hoogte van de kruising Heesbergstraat en Zandweg, twee nieuwe middengeleiders in de rijbaan aangelegd.

De werkzaamheden gaan naar verwachting twee weken duren, zo laat de gemeente Heerlen op de website weten. Maar er moet rekening gehouden worden met uitloop van de werkzaamheden, omdat die weersafhankelijk zijn.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de rotonde in zijn geheel afgesloten. Doorgaand verkeer zal via een aantal routes worden omgeleid.

Over het betreffende gedeelte van de Akerstraat rijdt momenteel nog maar één buslijn, de scholierenlijn 20.
Deze rijdt gedurende de werkzaamheden via de onderstaande route, komend vanuit Kerkrade:
Heerlerbaan – J.F. Kennedylaan – Peschstraat – Benzenraderweg – Burgemeester Waszinkstraat – Bekkerweg – Kruisstraat – Geerstraat naar het station en vice versa.

De haltes Heesberg, Burgemeester Waszinkstraat, Bernardinuscollege en Akerstraat vervallen gedurende de werkzaamhedenkomen voor lijn 20.

Op de Bekkerweg wordt een tijdelijke bushalte ingericht, zodat voor de scholieren van het Bernardinuscollege en Grotius College hun scholen zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

Reacties