Kamervragen over wegpesten transgenderstel in Heerlen

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De kamerleden Attje Kuiken en Kirsten van den Hul (beiden PvdA) hebben aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid schriftelijke vragen gesteld over het wegpesten van een transgenderstel in Heerlen.

Weggepest

Naar aanleiding van het wegpesten van het stel uit de Auroraflat in Heerlen vragen ze of de bewindslieden meer voorbeelden kennen van het wegpesten van LHBTI’s. Ook willen ze weten of lokale bestuurders en politie over voldoende mogelijkheden beschikken om personen, die LHBTI’s lastig vallen tot wegpesten aan toe, aan te spreken en aan te pakken? En als die mogelijkheden er zijn, hoe kan het dan toch gebeuren dat het paar weggepest is?

Ook willen ze weten of er in het kader van het actieplan Veiligheid LHBTI acties zijn ingezet om het wegpesten van LHBTI’s tegen te gaan, en of de verantwoordelijke ministers bereid zijn om in overleg te treden met de VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters om na te gaan of er nog aanvullende instrumenten nodig zijn om het wegpesten van LHBTI’s tegen te gaan.

Reacties