Inwoners en bedrijven praten mee over windenergie in Parkstad-Zuid

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De gemeenten Heerlen, Simpelveld en Kerkrade onderzoeken samen de mogelijkheden van windenergie in het gebied Parkstad-Zuid. Inwoners in dit gebied krijgen een rol in deze zoektocht, waarbij het ook gaat over manieren waarop inwoners financieel kunnen profiteren van de turbines.

De samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg willen in 2040 energieneutraal zijn. En vanuit het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën worden regio’s verplicht een bijdrage te leveren in het behalen van nationale doelstellingen.
Onderdeel van de PALET-aanpak (Parkstad Limburg Energie Transitie) is om, naast inzet op energiebesparing, duurzame energie in de regio zelf op te wekken. Dan gaat het bijvoorbeeld over zonnepanelen en windturbines.

PALET

Het plaatsen van de windturbines is, naast het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen, een afspraak in het kader van het regionale PALET-beleid. In PALET hebben de gemeenten in de regio Parkstad met elkaar afgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is de realisatie van windenergie noodzakelijk. Onderzocht wordt of de realisatie van windenergie in het gebied Parkstad-Zuid haalbaar is en gedragen wordt. Om daar antwoorden op te krijgen worden dit najaar werksessies gehouden met inwoners,
bedrijven, organisaties en instellingen die gevestigd zijn in het gebied Parkstad-Zuid (Heerlen, Simpelveld en Kerkrade).

Financieel meedoen

Als er windturbines worden gerealiseerd, vinden de gemeenten het belangrijk dat omwonenden en energiecoöperaties in het gebied de gelegenheid krijgen om financieel mee te doen. Bedrijven die bijvoorbeeld meedingen naar een opdracht om windturbines te plaatsen, moeten in hun aanbod een voorstel doen over de manier waarop ze dat willen realiseren. Voor de gemeenten is maximale burgerparticipatie een voorwaarde, waarbij het mogelijk moet zijn dat inwoners financieel kunnen deelnemen aan en profiteren van de windturbines.
Dit lokaal profijtbeginsel is namelijk een speerpunt van het PALET-programma. De regionale windenergiecoördinator die met steun van de provincie Limburg in Parkstad actief is, brengt specialistische kennis en expertise in.

Niet stil blijven zitten maar samen regie nemen

De wethouders Claessens (Heerlen), Schleijpen (Simpelveld) en Schneider (Kerkrade) willen de regie nemen om samen met inwoners en instellingen de mogelijkheden voor windenergie in Parkstad-Zuid te onderzoeken.
“Steeds meer mensen beginnen te beseffen dat we niet stil kunnen blijven zitten als het gaat om klimaatverandering en energietransitie. Als samenwerkende gemeenten willen we de mensen in dit proces betrekken en met hen bekijken of zij financieel kunnen profiteren van de windturbines”.

Reacties