Eerste Ondernemersfonds van Limburg in Heerlen van start

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De gemeente Heerlen en de Stichting Ondernemersfonds Heerlen tekenden vrijdag 5 juli 2019 het convenant om te starten met het eerste Ondernemersfonds van Limburg. Doel van het fonds is om het ondernemerschap te versterken via een opslag op de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen.

Ondernemersfonds

Het fonds is op initiatief en verzoek van de gemeente Heerlen opgezet door BTM Parkstad en MKB Parkstad. Beide organisaties hebben dit in de afgelopen maanden ter hand genomen en bereiken nu het formele startmoment.
Wethouder Martin de Beer: “Dit fonds is voor de stad een belangrijke stap. Ik hoop dat ondernemers creatieve ideeën en projecten inbrengen. Het fonds is voor en door ondernemers opgezet en ingericht. Laten we er samen een succes van maken.”
Ook de voorzitter van de stichting, Geerd Simonis, is blij met deze belangrijke en concrete stap om het ondernemerschap in de hele stad te versterken.

Wat gaat de stichting doen

De stichting gaat aan de slag om het fonds ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.
In 7 gebieden (stadsdeel Hoensbroek, stadsdeel Heerlerheide, het gebied Meezenbroek/Schandelen/Palemig, stadsdeel Heerlen Zuid, Centrum Heerlen, alle bedrijventerreinen uit de hele gemeente en de grote gemeente-brede partijen zonder gebiedsbelang zoals Zuyderland en OU) gaan gebiedsmanagers voor de stichting de kar trekken om samen met georganiseerde ondernemerscollectieven het ondernemerschap te versterken. Hierbij valt te denken aan samenwerking op het gebied van promotie en marketing, gezamenlijke inkoop van diensten of veiligheid.

Waar kunnen ondernemers zich melden?

De gebiedsmanagers starten na de vakantieperiode.
Het fonds roept ondernemers in Heerlen op om zich te melden bij het fonds c.q. bij hun gebiedsmanager (zodra deze bekend is) om te komen met leuke, creatieve ideeën c.q. projecten die vanuit het fonds uitgevoerd gaan worden.

Meer informatie is te krijgen via [email protected].

Reacties