Zoek mee naar de grootste kever in Nederland, het vliegend hert

Foto: Rob Geraeds / Stichting IKL

Stichting IKL nodigt bewoners van Limburg uit om waarnemingen van vliegende herten door te geven. IKL spant zich in Limburg in voor de verbetering van de leefgebieden van deze grote kever. Om gericht maatregelen te treffen is het van belang dat IKL een goed beeld krijgt over waar de soort gezien wordt.

Vliegend hert

Het vliegend hert is de grootste kever van Nederland, waarvan de mannetjes wel tot 8 centimeter lang kunnen worden. Het zijn met name deze mannetjes die tot de verbeelding spreken vanwege de grote kaken die doen denken aan het gewei van een hert. Het vrouwtje is minder opvallend en daardoor moeilijker als vliegend hert te herkennen. Aan het leven van het vliegend hert zitten nog meer aspecten waardoor ondanks het formaat van de kever, de aanwezigheid toch niet bekend is. De levenswijze van de dieren maakt dat de soort maar korte tijd (ongeveer drie weken) zichtbaar is terwijl het jaren lang als larve onder de grond aanwezig is.

Het vliegend hert komt in Limburg toch nog verspreid voor. En niet alleen in natuurgebieden. Ook in tuinen! De lange ontwikkelingsduur en de afhankelijkheid van ondergronds dood (eiken)hout maakt dat de soort kwetsbaar is en zeldzaam is geworden.
In Limburg is de soort voornamelijk in Zuid-Limburg, ten zuiden van de lijn Meerssen-Sittard waargenomen. In het Maasdal ontbreken waarnemingen. Daarnaast zijn op nog twee locaties in Limburg populaties van de soort aanwezig. Helemaal in het noorden bij de St. Jansberg en in Midden-Limburg bij Sint Odili├źnberg en de Meinweg.

Hulp

Help stichting IKL door vliegende herten die u in uw omgeving ziet aan hen door te geven.
Vermeld daarbij de vindplaats, datum, het aantal dieren en het geslacht. Als het kan, ondersteun dan de waarneming met een foto. U kunt uw waarnemingen bij voorkeur mailen naar [email protected] of sturen aan IKL, Susterderweg 31, 6118 CP in Nieuwstadt.
Op deze manier helpt u mee aan het krijgen van een goed beeld van de verspreiding en kunnen er gerichte maatregelen voor de soort worden genomen.

U kunt dan tevens aangeven of u geïnteresseerd bent in een van de lezingen en excursies van de stichting IKL over deze soort. U krijgt dan een uitnodiging.

Reacties