Oriënterende stap herontwikkeling ‘Schinkelkwadrant Noord’

Wethouder Braeken zal namens de gemeente Heerlen een ‘Letter of Intent’ tekenen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een grondige facelift van het zogenaamde Schinkelkwadrant Noord. Hiermee onderstreept de gemeente het belang van de revitalisatie van deze cruciaal gelegen centrumlocatie tussen het Corio Center aan de Honingmannstraat, Schinkelstraat en Geerstraat. Niet alleen om verpaupering van de tal van, vaak monumentale panden te voorkomen, maar ook om een kwalitatief hoogwaardige invulling te krijgen die goed aansluit op het nieuwe gebiedsplan Schinkelkwadrant Zuid. Gedacht wordt aan woningbouw, leisure, en retail in de monumentale panden.

De ‘Letter of Intent’, een niet juridisch bindend document, wordt getekend met Metroprop, dat vooraf al oriënterende gesprekken voerde met andere partijen, VOC B.V. en Wonen Zuid, die ook vastgoed in het betreffende gebied beheren.

Voor de bouwvak moet er helderheid zijn; afhankelijk van de uitkomst zal bekeken worden of er vervolgonderzoek komt naar de financiële en bouwkundige haalbaarheid van de plannen.