Volop concurrentie voor deelname aan experiment met legale wiet

Foto: Pixabay

Heerlen heeft 25 concurrenten voor deelname aan het experiment met legaal geteelde wiet. Er willen 26 gemeenten meedoen en er is plaats voor maximaal tien deelnemers. De inschrijving is nu gesloten.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ontbreken omdat ze het niet eens zijn met de eis dat alle coffeeshops in de gemeente mee moeten doen. Utrecht heeft zich wel gemeld, maar zet alleen door als de voorwaarden worden veranderd.
De commissie van deskundigen die het experiment begeleidt buigt zich nu over de aanmeldingen, schrijft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer.

In de loop van de zomer maakt het kabinet bekend welke gemeenten zijn uitgekozen. Het duurt dan nog wel een jaar of twee voor de legaal geteelde wiet in de coffeeshops ligt.

Proef

Het kabinet sprak in 2017 in het regeerakkoord af dat er een uniforme proef zou komen met gereguleerde wietteelt: één type cannabis, in zes tot tien vergelijkbare gemeenten en met een maximale looptijd van vier jaar.
In de brief die Bruins aan de Kamer stuurde worden de gemeenten die een gooi doen naar deelname niet bij naam genoemd.

Reacties