Buurt Ontbijt Nieuws ontvangt op 12 juni wethouder Adriane Keulen

Foto: SCHUNCK / Buurt Ontbijt Nieuws

Culturele instelling SCHUNCK in Heerlen ontvangt op woensdagochtend 12 juni wethouder Adriane Keulen tijdens een sessie van Buurt Ontbijt Nieuws (BON) in buurtpunt The Break in Heerlen. Wethouder Keulen is binnen de gemeente Heerlen onder meer verantwoordelijk voor Integraal Ouderenbeleid en Buurtgericht Werken.
Alle buurtbewoners zijn welkom tijdens dit ontbijt, waar wordt gepraat over actuele zaken in de buurt en daarbuiten.

Buurt Ontbijt Nieuws

Iedere maand organiseert SCHUNCK in samenwerking met Heerlen STAND-BY! een Buurt Ontbijt Nieuws (BON) in het buurtpunt van de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig. Het BON heeft een informeel en informatief karakter. SCHUNCK-medewerker Alexandra Menick leidt deze sessies.

Heerlen STAND-BY! is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties dat volwassenen ondersteuning biedt op het gebied van schulden, relatieproblemen, zelfstandig (blijven) wonen, eenzaamheid, zorg, dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of participatie. SCHUNCK draagt bij vanuit haar maatschappelijke functie. Beide organisaties hopen buurtbewoners op een laagdrempelige manier, middels een ontbijt, samen te brengen om hun betrokkenheid bij de buurt te vergroten.

Bezoek van wethouder Keulen

Geregeld schuiven er gasten aan bij BON. Eerder waren dat een muzikant en gebiedsmanagers van Gemeente Heerlen. Op woensdagochtend 12 juni is dat Adriane Keulen, wethouder met o.a. Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht Werken en Publieke Dienstverlening in haar portefeuille. Door de komst van de wethouder is ook op bestuurlijk niveau een luisterend oor voor de ontwikkelingen, de burgerinitiatieven en de wensen van buurtbewoners.

Buurt Ontbijt Nieuws met wethouder Adriane Keulen vindt plaats op woensdag 12 juni tussen 10 en 12 uur in buurtpunt The Break (Schandelermolenweg 24) in Heerlen.
Deelnemen (alsook het ontbijt) kost €1,50 per persoon. Meer informatie via 06 – 50 285 009.

Reacties

Cookieinstellingen