Bijna 1000 Heerlense bijstandsgerechtigden naar werk in 2018

Foto: Heerlen.nieuws.nl

In de gemeente Heerlen zijn in 2018 bijna 1.000 bijstandsgerechtigden aan het werk gegaan. Daarvan kregen er 514 een full-time baan, 425 mensen vonden een part-time baan of gingen als zzp’er aan de slag. In 2018 hadden 317 mensen minder een uitkering dan in het jaar daarvoor. Daardoor bespaarde de gemeente Heerlen in 2018 ruim 3,6 miljoen euro op bijstandsuitkeringen.

Verreweg de meeste mensen vonden een baan in de zorg. Ongeveer 10 procent van alle plaatsingen. Ook de medische technologie en VDL scoorden goed met beide 6 procent.
In de horeca en detailhandel kwam circa 5 procent van de bijstandsgerechtigden terecht.

Baanbrekend werk

Baanbrekend werk is voor Heerlen inmiddels een beproefd concept. In 2018 deden circa 1.000 mensen mee, waarvan er 280, via voorschakeltrajecten en werkervaringsplekken, zijn uitgestroomd naar werk.
De intensieve samenwerking met Werk voor Heerlen (WvH) zorgde voor een uitstroom van 105 mensen. WvH voert (groen)opdrachten uit voor de gemeente Heerlen. Bijstandsgerechtigden krijgen hier een betaalde baan en ontwikkelen zich verder waardoor ze uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Op weg helpen

Mensen met een bijstandsuitkering kunnen gebruik maken van een groot aantal regelingen dat hen op weg helpt naar een reguliere baan.
Zo zijn in 2018 verschillende bijeenkomsten in wijken gehouden waar direct contact is gelegd met werkgevers. Mensen die niet direct kunnen worden geplaatst, beginnen via Baanbrekend Werk. Eenmaal aan de slag kunnen ze gebruik maken van jobcoaching, individuele begeleiding op de werkplek en, indien nodig, schuldhulpverlening. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn er beschutte werkplekken. Van elke kandidaat wordt vastgelegd wat haar/zijn arbeidsmogelijkheden en competenties zijn. Jongeren en 50 plussers kunnen specifieke begeleiding krijgen.

Zetje in de rug

Wethouder Martin de Beer is uiterst tevreden over het behaalde resultaat. “Onze gezamenlijke inzet loont om mensen aan het werk te helpen. Soms gaat dat gemakkelijk en kunnen ze direct aan de slag. Anderen hebben eerst een zetje in de rug nodig. Wij zijn blij om hen daarbij te helpen.”

Reacties