Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ weer gestart

Foto: Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)

Even wat extra gas geven, zodat je opschiet? Het lijkt niet de moeite waard erbij stil te staan. Echter: schijn bedriegt. Als alle automobilisten zich aan de snelheidslimiet houden, neemt het aantal letselslachtoffers in Nederland met een kwart af.

Daarom startte maandag 6 mei 2019 weer de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Deze campagne richt zich op de bewustwording van automobilisten. Met name op die bestuurders die ondanks dat ze van goede wil zijn toch harder rijden dan toegestaan.

Focus campagne

Automobilisten rijden regelmatig 10 tot 15 kilometer te hard op 30- en 50-km wegen. Vaak omdat ze met het verkeer meegaan of ongemerkt harder rijden dan het mag. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar de risico’s zijn behoorlijk groot. Juist op 30- en 50-km wegen zijn veel andere, kwetsbare verkeersdeelnemers aanwezig, zoals fietsers en voetgangers.

Campagnebeelden

De campagne maakt gebruik van beelden van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen en ouderen) in combinatie met een verkeersbord. Uit onderzoek blijkt dat mensen snelheidsbeperkende maatregelen sneller accepteren wanneer de rechtvaardiging voor die maatregel meteen zichtbaar is. Het campagneconcept helpt mensen om zich meer bewust te worden van hun eigen snelheidsgedrag en het naleven van de limiet.

Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Meer weten over de campagne? Klik hier.

Reacties