Gemeente start bestrijding eikenprocessierups in de meivakantie

Foto: Wikimedia

De gemeente Heerlen start donderdag 25 april met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit houdt in dat de bestrijders de eikenbomen, op het moment dat ze uitlopen, benevelen met een bacteriepreparaat dat alleen rupsen doodt en geen andere insecten.
Met de meivakantie in het vooruitzicht, starten de werkzaamheden bij scholen, kinderdagverblijven en medisch dagverblijven.

Risico volksgezondheid

Het bestrijden van de eikenprocessierups is nodig omdat deze een ernstig risico vormen voor de volksgezondheid.
De brandharen van deze rups veroorzaken ernstige irritatie van de huid, ogen en luchtwegen bij mensen.

Beschermde vlinders

Bij de bestrijding moet de gemeente niet alleen rekening houden met de gezondheid van burgers. Er is ook de plicht om zorgvuldig om te gaan met beschermde vlindersoorten. Deze komen vooral voor in natuurgebieden en daarom laat de gemeente daar geen preventieve bestrijding uitvoeren maar waarschuwt ze mensen door het plaatsen van borden en/of door het spannen van een lint rond bomen met de eikenprocessierups.

Dit jaar treedt de gemeente alleen op tegen de eikenprocessierups als die voorkomt in gebieden waar géén beschermde vlindersoorten zijn waargenomen. Dat is over het algemeen in stedelijk gebied. Daar is vaak sprake van kort gemaaid gras en dat is geen geschikte omgeving voor vlinders. De gemeente verwacht dan ook dat daar niet veel vlinders met het bestrijdingsmiddel in aanraking zullen komen.

Natuureducatietraject

Om een natuurlijke leefomgeving voor vlinders te scheppen en om meer natuurlijke vijanden voor de eikenprocessierups aan te trekken, start de gemeente tevens een natuureducatietraject. Schoolkinderen gaan daarvoor mezenkastjes ophangen. Mezen zijn immers de belangrijkste natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Kinderen raken op deze manier bekend met de eikenprocessierups en ook leren ze wat ze kunnen doen om meer natuur terug te brengen in de stad.

Kostenbeperking

In 2018 was sprake van een flinke toename van eikenprocessierupsen. Daardoor was preventieve bestrijding onvoldoende. Veel meer nesten dan gepland, moesten achteraf worden weggehaald. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een stijging van de kosten. Met de nieuwe aanpak worden naar verwachting ook de kosten beperkt.

Reacties