De Nationale Bijentelling 2019: wat zoemt er in jouw tuin?

Foto: Pixabay

De eerste Nationale Bijentelling van 2018 krijgt dit weekend een vervolg.
Nederland zoemt roept iedereen op om in het weekend van 13 en 14 april weer een half uurtje bijen te tellen in tuin of park.
Het tellen van bijen is niet alleen leuk, maar ook heel waardevol. Met de gegevens kunnen wetenschappers nog beter werken aan het beschermen van bijen. Tel je ook mee dit weekend?

Doe mee!

Meedoen is makkelijk, ook als je niet veel van bijen weet. Om je te helpen bij het herkennen van bijen is er net als vorig jaar een bijengids beschikbaar. Daarin staan de 20 bijensoorten die in april in de tuin kunnen voorkomen.
Kijk voor het telformulier, een zoekkaart en een bijengids op nederlandzoemt.nl/bijentelling en meld je aan!

Waarom bijen tellen?

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving.
Onderzoekers gebruiken de resultaten van de bijentelling om meer te weten te komen over waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland.

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Doel van het project is het structureel vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Reacties