BsGW langs de deuren

Foto: Wikimedia

Zoals ieder jaar vinden vanaf begin april in de gemeente Heerlen controles plaats op het bezit van honden.

De uitvoering van de controle gebeurt door controleurs van Belasting-samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De controleurs, die zich altijd kunnen legitimeren (vraag ernaar bij twijfel!) bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, vullen zij een aangiftebiljet in.

Ieder die 1 of meer honden heeft is wettelijk verplicht om hondenbelasting te betalen en moet zelf hiervan aangifte doen, waarbij het aantal honden op 1 adres de hoogte van de aanslag bepaalt. Het tarief voor de hondenbelasting is te vinden op de website www.bsgw.nl
Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt, en heeft de controleur het vermoeden dat er één of meer honden gehouden worden, dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet

Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld.
Burgers die geen internet hebben, kunnen een aangiftebiljet telefonisch aanvragen via de belastingtelefoon: 088 – 8420 420 (toets keuze 1). Houd uw BSN bij de hand als u belt.

Medewerkers van de BsGW-belastingtelefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.

Reacties