Project ‘Baanbrekend Werk’ wordt ondergebracht bij ‘Werk voor Heerlen’

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Het project Baanbrekend Werk wordt ondergebracht bij de stichting Werk voor Heerlen. Het college van Burgemeester en Wethouders en het bestuur van Werk voor Heerlen hebben daarvoor een voorlopig besluit genomen.
Medewerkers van de gemeente Heerlen en van Werk voor Heerlen gaan de komende weken aan de slag om een bedrijfsplan op te stellen. De ondernemingsraden van beide organisaties moeten ook nog een advies geven over de samenvoeging.
Als dat achter de rug is kan het college een definitief besluit nemen. Dat gebeurt waarschijnlijk eind juni.

Begeleiding naar regulier werk

Zowel Werk voor Heerlen als Baanbrekend Werk zijn er voor mensen met een bijstandsuitkering die vallen onder de Participatiewet. Doelstelling van beide organisaties is het arbeidsfit maken van mensen en hen te begeleiden naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Kleine verschillen

In de uitvoering zitten kleine verschillen. Bij Baanbrekend Werk werken mensen met behoud van uitkering en doen aanvullend werk. Bijvoorbeeld als stadsinformant, buurthulp of toezichthouder. Bij Werk voor Heerlen werken mensen alleen de eerste drie maanden met behoud van uitkering. Daarna gaan ze aan de slag in een betaalde baan. In de praktijk komt het geregeld voor dat mensen van Baanbrekend Werk doorstromen naar Werk voor Heerlen. Incidenteel gaan kandidaten van Werk voor Heerlen tijdelijk terug naar Baanbrekend Werk.

Voordelen van samengaan

Omdat de aanpak bij beide projecten zoveel overeenkomst vertonen, ligt het voor de hand om de krachten te bundelen. Dat moet leiden tot voordelen op het gebied van inhoud, structuur, aanpak en geld.
Ook de uitkeringsgerechtigden die bij Baanbrekend Werk of Werk voor Heerlen werken, profiteren van de samenvoeging. Zij kunnen kiezen uit een uitgebreider pakket van aanvullend en bestaand werk. Zo vinden ze gemakkelijker iets dat goed bij hen past. En dat maakt de kans op een reguliere baan ook weer groter.

Volgens wethouder Martin de Beer is dit een logische stap in de ontwikkeling van beide organisaties. “Zowel Werk voor Heerlen als Baanbrekend Werk werken voor dezelfde mensen. Zij worden daardoor beter. En daar doen we het voor.”

Reacties