Arcus en Leeuwenborgh versmelten tot VISTA college

Foto: VISTA college

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaan Arcus en Leeuwenborgh verder als één instelling. Vandaag werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de nieuwe naam van het fusiecollege bekend gemaakt. De twee MBO instituten gaan samen verder onder de naam VISTA college. Waarbij VISTA staat voor visie, vitaliteit en vooruitzicht en, daarmee, voor toekomstgericht.
De per afgelopen 1 januari al bestuurlijk gefuseerde scholen gaan vanaf 1 september 2019 verder als één ROC, onder de naam VISTA college.

Fusie

Arcus en Leeuwenborgh kozen voor de fusie omdat alleen door bundeling van hun beider innovatie en financiële kracht zij een betekenisvolle bijdrage kunnen blijven leveren aan de Zuid-Limburgse maatschappij.
Want Zuid-Limburg staat voor grote uitdagingen. De beroepsbevolking vergrijst, de arbeidsparticipatie blijft achter bij de rest van het land en het aantal jongeren krimpt. Ondertussen bloeit de economie en ontstaan er nieuwe beroepen en vraag naar andere beroepsvaardigheden. Overheid en bedrijfsleven in Zuid-Limburg doen een beroep op Arcus College en ROC Leeuwenborgh om nieuwe vakmensen op te leiden, zittende vakmensen bij te scholen en ervoor te zorgen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zich kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Dat past ook bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van beide opleidingsinstituten. Een opgave die aanzienlijke investeringen met zich meebrengt in innovatie van het onderwijs, flexibilisering van het opleidingspakket en in ontwikkeling van de onderwijsteams.

Toekomstbestendig ROC

De Colleges van Bestuur van Arcus en Leeuwenborgh waarom daarom blij dat het fusieplan doorgang mocht vinden. Jos Kusters, voorzitter College van Bestuur Leeuwenborgh: “Het geeft ons de kans om vooruit te kijken en samen te bouwen aan een toekomstbestendig ROC. We willen de kwaliteit en beschikbaarheid van het onderwijs waarborgen. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling in de regio en kunnen we iedereen – samen met onze economische en maatschappelijke partners – kansen op een mooie toekomst geven.”

Met de fusie kunnen de ROC’s de kwaliteit van het onderwijs ook naar de toekomst garanderen. Het opleidingsportfolio blijft bestaan en ook de huidige locaties blijven zo veel als mogelijk behouden. Ook gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde.

Veelzijdig en passend aanbod

Karel van Rosmalen, voorzitter College van Bestuur Arcus: “We gaan starten met programma’s om het onderwijs verder te ontwikkelen. Samen met bedrijven, instellingen en onderwijscollega’s. Er komen specifieke opleidingen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat ons dus niet om groter worden, maar om een veelzijdig en passend aanbod in de regio te behouden en te ontwikkelen. Dus juist om kleinschaligheid en maatwerk mogelijk te maken. Daar nemen we onze verantwoordelijkheid in en daarom gaan we versterken en de handen ineenslaan.”

Reacties