Afluisteren gemeenteraad Kerkrade: géén strafrechtelijk onderzoek

Foto: Google Streetview

Het Openbaar Ministerie Limburg start geen strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de aangifte vanuit de gemeente Kerkrade tegen een journalist van Dagblad De Limburger in verband met afluisteren dan wel lekken van vertrouwelijke informatie.
Er is géén sprake van enig strafbaar feit. Dat is de conclusie van het OM na bestudering van de aangifte en de camerabeelden.

Journalist

Vaststaat dat de betreffende journalist heeft gehoord wat er in de raadszaal is besproken en hierover in de krant publiceerde.
De vraag of hij dit heeft kunnen horen vanwege een luide geluidsinstallatie of omdat hij zijn oor te luister legde aan de deur maakt wettelijk gezien geen verschil.

Geen grond voor strafrechtelijk onderzoek

Immers, de journalist schond geen ambts- of beroepsgeheim. Ook gebruikte hij geen technisch hulpmiddel om het gesprek in de raadszaal te kunnen beluisteren. En evenmin bevond hij zich op een plek waar hij niet had mogen zijn.
Daarmee is er geen grond voor een strafrechtelijk onderzoek.

Reacties