Emile Roemer zet waarneming van burgemeesterschap Heerlen voort

Archieffoto Emile Roemer
Foto: Heerlen.nieuws.nl

Officieus was het al bekend dat Emile Roemer zijn taak als waarnemend burgemeester van Heerlen zou verlengen. Een extra periode als waarnemer die noodzaak werd naar aanleiding van het plotseling ingediende ontslag van Ralf Krewinkel.

Voortzetting waarnemend burgemeesterschap

Vandaag lieten waarnemend burgemeester Roemer en gouverneur Bovens na een onderling gesprek officieel ‘naar beider tevredenheid’ weten dat de waarneming van het burgemeesterschap in Heerlen zal worden voortgezet door de heer Roemer totdat de Kroon een nieuwe burgemeester heeft benoemd.

Het Koninklijk Besluit voor het ontslag van de heer Krewinkel zal eerst worden afgewacht.

Overleg met Heerlen

Daarna zal de gouverneur met de gemeente Heerlen in overleg treden over hoe de belangen van de gemeente Heerlen het beste kunnen worden gediend.

Reacties