Kerkrade wil aangifte doen bij politie n.a.v. burgemeestersaanbeveling

Foto: Google Streetview

Naar aanleiding van het uitlekken van de naam van Ralf Krewinkel in de aanbevelingsvergadering van de gemeenteraad van Kerkrade laat de gemeente Kerkrade in een statement weten dat zij de beeldvorming die in de diverse media is ontstaan onjuist vindt.
Registratie van de beveiligingscamera’s rondom de vergaderzaal in het raadhuis zouden aantonen dat de geschetste gang van zaken rondom die vergadering onjuist is.
De gemeente Kerkrade is daarom van plan om aangifte te doen bij de politie.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het statement van de gemeente Kerkrade.

Statement

De gemeenteraad van Kerkrade heeft donderdagmiddag 28 februari jongstleden met ontsteltenis kennis genomen van de berichtgeving in de pers rondom de besloten raadsvergadering waarin de raad van de gemeente Kerkrade de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester heeft vastgesteld.

Dagblad De Limburger stelde daarbij dat men de informatie per toeval in handen kreeg omdat “vanwege de geluidsinstallatie in de ruimten buiten de raadzaal duidelijk te horen was wat besproken werd”.

Wij hechten er veel waarde aan om aan te geven dat wij het proces rondom de besloten raadsvergadering met alle zorgvuldigheid hebben ingericht.
Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben wij direct een onderzoek ingesteld.
De beeldvorming die in de pers ontstaan is, blijkt vanuit de waarneming van de beveiligingscamera’s onjuist.
Op basis van onze bevindingen en de beelden van beveiligingscamera’s in het raadhuis zijn wij voornemens om aangifte te doen bij de politie.
Vanwege het verdere onderzoek willen we daarover op dit moment geen verdere mededelingen doen.

We zullen het proces rondom de aanbeveling richting Commissaris van de Koning en Minister van Binnenlandse zaken verder voortzetten conform de in de wet vastgestelde procedure.
Wij betreuren ten zeerste de in de pers ontstane beeldvorming en de onnodige consequenties en impact die dit heeft voor alle betrokkenen.

Namens de raad van de gemeente Kerkrade

Wim de Groot
Voorzitter Vertrouwenscommissie/plv. voorzitter van de raad

Reacties