Mevrouw Petra Dassen-Housen voorgedragen als burgemeester Kerkrade

Foto: Gemeente Kerkrade

De gemeenteraad van Kerkrade heeft mevrouw Petra Dassen – Housen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Kerkrade. Dat gebeurde op 27 februari 2019 tijdens een openbare raadsvergadering.
De 46-jarige Petra Dassen is op dit moment burgemeester van de gemeente Beesel.

Petra Dassen-Housen is gehuwd, moeder van twee kinderen en geboren en opgegroeid in Kerkrade.
De verwachting is dat mevrouw Dassen binnen enkele maanden de huidige (waarnemend) burgemeester Jos Som opvolgt.

Vervolg procedure

De voordracht van de gemeenteraad gaat, te samen met het advies van de gouverneur van Limburg, nu eerst naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
De minister doet aanvullend onderzoek, spreekt met de kandidaat en draagt de benoeming voor aan de Koning.
De Koning benoemt vervolgens de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

Nadat deze procedure is doorlopen zal de gouverneur mevrouw Dassen op een nog nader te bepalen moment in een buitengewone raadsvergadering be√ędigen als nieuwe burgemeester van Kerkrade.

Reacties