‘Kennispunt’ van start: hulp voor lokale politieke partijen

Foto: Kennispunt

Om lokale politieke partijen te ondersteunen is vanaf vandaag het Kennispunt lokale politieke partijen beschikbaar op www.lokalepolitiekepartijen.nl. De website bevat informatie over de organisatie, campagne voeren en oprichting van een lokale politieke partij. Ook is er een forum waar vertegenwoordigers van lokale partijen met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen, is er een helpdesk en zijn er trainingen en opleidingen.

Het Kennispunt kwam tot stand in samenspraak met vertegenwoordigers van lokale politieke partijen. Het wordt verzorgd door ProDemos en betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ondersteuning

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Voor een gezonde democratie is een verscheidenheid aan partijen natuurlijk van groot belang. Daarom ben ik blij dat het Kennispunt start om lokale partijen te ondersteunen. Op 20 maart zijn de eerste verkiezingen. Het Kennispunt blijft in aanloop naar de volgende verkiezingen actief.”

Versterking

Leden van lokale partijen zijn blij met het Kennispunt. “Zo kunnen we als lokale politieke partijen ervaringen en kennis en kunde met elkaar delen. Zo versterken we elkaar. We hoeven niet meer het wiel alleen uit te vinden omdat we geen landelijk eigen bureau hebben.”

Concrete vragen

Hoe bestuur ik een politieke partij? Op welke manier werven we leden en stellen we een goede kandidatenlijst en programma vast? Hoe gaan we om met integriteit? Dit zijn een aantal concrete vragen waar lokale partijen soms antwoord op zoeken. Lokale politieke partijen, zonder afvaardiging in de Tweede Kamer en zonder ondersteuning van een landelijk bureau, moeten het vaak zelf bedenken. Op initiatief van het ministerie van BZK is daarom het Kennispunt lokale politieke partijen ingericht. Met een enquête en klankbordgroepen hebben vertegenwoordigers van lokale politieke partijen meegedacht over de uitgangspunten, de inhoud en de werkwijze van een ondersteuningsstructuur.

De respondenten gaven aan de informatie op een website te willen raadplegen met een mogelijkheid te mailen en te bellen met het Kennispunt. Uit de bijeenkomsten met de klankbordgroep kwam ook de wens naar voren om als lokale partijen onderling te kunnen overleggen, informatie te delen en elkaar te inspireren. Hiervoor is een forumfunctie ingericht in het Kennispunt.

Voor meer informatie zie lokalepolitiekepartijen.nl

Reacties