Stadscentra Heerlen worden in 2020 echt verkeersluw

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Om de stadscentra in Heerlen veilig te houden en een mooie uitstraling te geven zijn ze verkeersluw. Gemotoriseerd verkeer mag er alleen op bepaalde tijden komen, bijvoorbeeld om te laden en lossen.
Om dit te kunnen blijven handhaven stapt de gemeente Heerlen over naar een ander systeem, dat in 2019 samen met alle betrokkenen wordt voorbereid en in 2020 zal worden ingevoerd.

Rijden in het voetgangersgebied

In een zogenaamde beleidsregel, vastgesteld door het college van B&W van Heerlen, is geregeld wat er geldt voor Heerlen-centrum en de winkelgebieden van Heerlerheide en Hoensbroek. Dat beleid blijft hetzelfde. Gemotoriseerd verkeer mag alleen tijdens de venstertijden het gebied in, iemand die buiten die tijden Heerlen-centrum of het centrum van Heerlerheide of Hoensbroek in wil moet daarvoor een ontheffing aanvragen. Dat geldt in Heerlen-centrum bijvoorbeeld voor trouw- of begrafenisstoeten die hiervoor een incidentele ontheffing moeten aanvragen om bij de Pancratiuskerk te komen.

Overstap naar kentekentoegang

Het bestaande systeem dat de toegang regelt is aan vervanging toe. Storingen en fraudegevoeligheid leiden tot teveel verkeer in de stadscentra. Daarom stapt Heerlen over naar een systeem van kentekentoegang. Andere gemeenten hebben daar al positieve ervaringen mee. Rond april 2020 moet dat alles gereed zijn, en voor de efficiency combineert de gemeente die vervanging gelijktijdig met de digitalisering van het parkeervergunningensysteem.

Database met kentekens die toegang hebben

Van gemotoriseerde voertuigen die gebruikt worden om buiten de venstertijden de stadscentra binnen te rijden moeten de kentekens geregistreerd zijn. Het kenteken wordt opgenomen in een database die door een camera geraadpleegd wordt bij het binnenrijden. De praktische uitwerking van het plan gebeurt samen met betrokkenen, onder andere een klankbordgroep van bewoners en ondernemers.
Hulpdiensten en medische hulpverleners, zoals huisarts, vroedvrouw, mantelzorgers kunnen een vaste ontheffing aanvragen.
Verder wordt het systeem zo ingericht dat bij noodsituaties of calamiteiten de palen kunnen zakken.

Hoe werkt het precies?

In Heerlen-centrum blijven rond het Pancratiusplein de elektronische palen gehandhaafd. Is het kenteken geregistreerd, dan zakt de elektronische paal automatisch. Is het kenteken niet geregistreerd? Dan zakt de paal niet.
Op de andere locaties in Heerlen-centrum en in het winkelcentrum van Heerlerheide nemen de camera’s al het werk over. De overige elektronische palen en de handmatig bedienbare palen worden weggehaald. Is het kenteken niet geregistreerd? Dan maakt de camera een foto van het nummerbord op de achterkant van het voertuig en krijgt de bezitter in principe een boete.

Hoensbroek

In Hoensbroek wacht de gemeente nog even met de vervanging. Er komt eerst een onderzoek naar de verkeerscirculatie in het centrum. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt beoordeeld of het centrum van Hoensbroek autoluw moet blijven. Mocht dat het geval zijn dan wordt ook daar overgestapt op kentekentoegang.

Reacties