Publicaties op website en Facebookpagina Ron Meyer mogen blijven staan

Foto: Rechtbank Limburg

Op 8 januari diende in Maastricht een kort geding tussen de Heerlense vastgoedbaas Jos van de Mortel en zijn onderneming als eisers enerzijds en de Socialistische Partij en haar Heerlense fractievoorzitter Ron Meyer als gedaagden anderzijds.
Onderwerp van het kort geding was of uitingen die gedaan zijn op de website www.foutevastgoedbazen.nl en op de Facebookpagina van Meyer verwijderd moeten worden en er een rectificatie moet worden geplaatst.
De voorzieningenrechter oordeelde dinsdag dat het recht op vrije meningsuiting van gedaagden in dit geval zwaarder weegt dan het recht op bescherming van eer en goede naam van eisers. De uitingen hoeven daarom niet verwijderd te worden.

Oordeel van de rechter

Bij deze kwestie moet een afweging worden gemaakt tussen twee gelijkwaardige belangen: tegenover elkaar staan het recht van gedaagden op vrijheid van meningsuiting en het recht van eisers om niet te worden blootgesteld aan negatieve publicaties die inbreuk maken op hun eer en goede naam.

De uitingen die gedaan zijn op de website www.foutevastgoedbazen.nl en op de Facebookpagina van Ron Meyer moeten volgens de rechter worden bezien in het kader van een breed publiek en politiek debat in Heerlen, waarmee het algemeen Heerlens belang is gediend. Eisers spelen namelijk al jarenlang een belangrijke rol in de vastgoedwereld van Heerlen en mengen zich in menige politieke discussie over de vastgoedontwikkeling van Heerlen, zonder dat zij daarbij zelf strikt onderscheid maken tussen de vastgoedondernemer als privépersoon en zijn optreden als bestuurder van zijn onderneming.

Afwijkende visies

Partijen hebben in dit publieke en politieke debat duidelijk een van elkaar afwijkende visie over de (toekomstige) ontwikkeling van Heerlen, wat ook hun goed recht is. Het betreft eerder een openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de (vastgoed)ontwikkeling van Heerlen in welk kader partijen, en dus ook eisers, meer dienen te tolereren dan privépersonen.
Eisers hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de informatie op de website en de Facebookpagina onjuist – en daardoor onrechtmatig – is.

Ook kan volgens de rechter niet gezegd worden dat gedaagden “op de man” spelen of onrechtmatige uitingen richting eisers buiten het toelaatbare in het kader van het publieke en politieke debat hebben gedaan.

Reacties