Heerlen en Kerkrade starten project tegen illegale hennepteelt

Burgemeesters Emile Roemer en Jos Som lichten de gezamenlijke aanpak toe.
Burgemeesters Emile Roemer en Jos Som lichten de gezamenlijke aanpak toe.
Foto: Heerlen.nieuws.nl

Met geld dat beschikbaar komt vanuit het landelijke ondermijningsfonds pakken Heerlen en Kerkrade de mogelijkheid aan om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Meer specifiek door de aanpak van de illegale hennepteelt, maar ook het oprollen van druglabs en andere productielocaties van amfetamine zal daarbij niet worden vergeten.
De burgemeesters van Heerlen en Kerkrade, Roemer en Som, kondigden deze gezamenlijke aanpak vanmiddag aan.
De gemeenten gaan op grote schaal loodsen, containers, bedrijfsgebouwen en opslagplaatsen controleren. Niet alleen op bedrijventerreinen, maar op het hele grondgebied van de gemeenten. Gekeken wordt of de opstallen aan het bestemmingsplan voldoen. Er hoeft hiervoor geen concrete verdenking te zijn. Die mogelijkheid hadden de gemeenten altijd al tot hun beschikking, maar kon niet worden benut door gebrek aan capaciteit benodigd voor deze controles. Die capaciteit komt er nu wel, door het geld uit het fonds. Zo’n half miljoen Euro per jaar.

Na verloop van tijd en bij gebleken succes moet het project worden uitgerold over alle Parkstad gemeenten. Ook kunnen de opgedane ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten.

Hennep en synthetische drugs worden op veel plekken geproduceerd

Criminelen gaan hierbij steeds creatiever te werk. Er is landelijk veel aandacht voor productielocaties in agrarische gebieden, waar een groot aanbod is van leegstaande stallen en boerderijen. Maar ook in stedelijk gebied worden op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken grootschalige productielocaties ontdekt.
Alleen al in Kerkrade en Heerlen werden sinds 2014 meer dan 700 waarschuwingen uitgereikt en panden gesloten. Het echte aantal productielocaties is waarschijnlijk nog veel hoger. Want tot nu toe worden panden alleen door de politie gecontroleerd als er sprake is van een concrete verdenking.

Gemeenten gaan systematisch grote aantallen panden controleren

In dit project blijven de controles niet meer beperkt tot panden waar een verdenking is. Doel is alle (bedrijfs)gebouwen te controleren die redelijkerwijs geschikt zijn voor ondermijnende hennepteelt. Ook is het niet de politie, maar de gemeenten die de panden gaan controleren. Daarbij bekijken de handhavers of de verschillende locaties (loodsen, bedrijfsgebouwen, et cetera) conform het bestemmingsplan in gebruik zijn. Deze controles gaan op grote schaal plaatsvinden en gebeuren in nauwe samenwerking met politie, OM en RIEC. Dit betekent dat als een hennepplantage wordt aangetroffen niet alleen de gemeente overgaat tot bestuursrechtelijke maatregelen, maar dat (waar mogelijk) ook strafrechtelijk zal worden ingegrepen.

Het project past binnen de landelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Het kabinet heeft 100 miljoen budget beschikbaar gesteld om de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit de komende jaren te intensiveren. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de regio’s en landelijke partners gevraagd concrete plannen en projecten hiervoor in te dienen. Namens de gemeenten en regionale partners in Limburg heeft het RIEC Limburg een regionaal versterkingsplan ingediend. Het project in Heerlen en Kerkrade past in dit plan. Hiervoor is voor de komende drie jaar ruim €1.5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het landelijke ondermijningsfonds. Dit geld wordt gebruikt om ongeveer 8 personen aan te trekken voor de intensieve controles.

Bij succes wordt het project uitgebreid

Het project start in de loop van 2019, nadat het extra personeel aangetrokken is, onder de naam #HAP (Hennep Aanpak Parkstad).
Op basis van de opgedane ervaringen zal het na ongeveer een jaar worden uitgebreid naar alle andere Parkstad gemeenten.