Inloopbijeenkomst ‘Project fietsverbinding Heuvelland-Parkstad’

Foto: Pixabay License

De gemeenten Gulpen-Wittem, Heerlen en Voerendaal organiseren in samenwerking met Provincie Limburg en Waterschap Limburg een inloopbijeenkomst voor alle belanghebbenden over het ‘Project fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad’ op woensdag 30 januari tussen 18.30-20.30 uur bij de Bernardushoeve, Mingersborg 20 in Ubachsberg.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze avond het voorlopige ontwerp inzien en informatie inwinnen over het project.

Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad

De gemeenten Gulpen-Wittem en Voerendaal zijn in samenwerking met provincie Limburg, gemeente Heerlen en Waterschap Limburg gestart met het uitwerken van plannen voor een fietsverbinding Heuvelland-Parkstad in combinatie met watermaatregelen langs deze verbinding. Op 22 maart 2018 ondertekenden de gemeenten, het waterschap en de provincie een samenwerkingsovereenkomst voor dit project.
De fietsverbinding vormt een brug tussen de regio’s Heuvelland en Parkstad en fungeert als aanjager voor toerisme en recreatie.
De watermaatregelen zijn een uitwerking van het programma ‘Water in Balans’ en hebben als doel het terugdringen van de wateroverlast nu en in de toekomst.

De verbinding bestaat uit twee trajecten, Van Etenaken naar Ubachsberg (Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg, in de volksmond ook wel ‘ruilverkavelingsweg’ genoemd) en van Ubachsberg naar Heerlen (Daelsweg).

Voor meer informatie over de inloopbijeenkomst kunt u contact opnemen met Margreeth van der Heijde via [email protected] of 06-23250696.

Reacties