Zuyderland sluit geen contract met budgetpolissen VGZ en Zilveren Kruis

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Patiënten in Parkstad Limburg en Sittard-Geleen met een budgetpolis kunnen wel terecht in de Zuyerland-ziekenhuizen in de buurt, maar moeten komend jaar een groot deel van de zorg zelf betalen. De ziekenhuizen hebben namelijk niet met alle budgetverzekeringen een overeenkomst. Dit meldt Zuyderland.

Budgetpolis

De ziekenhuizen hebben geen contract met de Zekur Polis (onderdeel van VGZ) en de Basis Budget Polis van Zilveren Kruis.
Zuyderland waarschuwt patiënten voor de grote ziekenhuisfacturen die op hun bordje terecht kunnen komen als zij daar een verzekering hebben lopen. De ziekenhuizen adviseren patiënten om een andere budgetpolis te nemen of te gaan voor een natura- (of restitutie)polis.

Budgetplafond

Sinds medio november kunnen VGZ-verzekerden die zorg nodig hebben niet meer terecht bij de drie Zuyderlandziekenhuizen. Het budgetplafond voor dit jaar is overschreden en daarom kunnen er geen nieuwe patiënten meer aangenomen worden tot 1 januari 2019.
VGZ en de ziekenhuizen hebben voor het nieuwe jaar weer afspraken gemaakt, maar het risico bestaat wederom dat VGZ-verzekerden met staar, een liesbreuk en KNO-aandoeningen medio 2019 langer moeten wachten op de benodigde behandeling. Dit geldt ook voor verzekerden van VGZ die een heup- of knievervanging nodig hebben.

Zuyderland heeft ook voor 2019 weer een contract gesloten met CZ, Zilveren Kruis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Eno, DSW en ASR.

Bron: Nationale Zorggids.

Reacties