Faunapassages bij Buitenring blijken in trek bij dieren

Foto: Buitenring Parkstad Limburg

De faunapassages onder en over de Buitenring worden al veelvuldig door dieren gebruikt om de nieuwe weg op een veilige manier over te steken.
Dat blijkt uit onderzoek dat Bureau Natuurbalans-Limes Divergens in opdracht van de Provincie Limburg uitvoerde.

Faunapassages

Het gebruik van de faunapassages onder en over de Buitenring is inmiddels twee jaar gemonitord. Het gaat daarbij om amfibieƫntunnels, kleine faunatunnels, faunapassages boven- en onderlangs viaducten en de Natuurbrug Feldbiss bij de Brunssummerheide.
Via deze faunapassages kunnen dieren van het ene naar het andere (natuur)gebied oversteken. Tegelijkertijd waarborgen zij de veiligheid voor het verkeer op de Buitenring.

Bij de passages onder en over de Buitenring zijn naast das ook soorten als vos, steenmarter, hermelijn, bunzing, haas, egel en amfibieƫn waargenomen.
De onderdoorgangen bij de viaducten over zowel de Rode Beek als de Geleenbeek, blijken naast de kleinere zoogdieren ook te functioneren voor het ree.
Verder worden de faunastroken die gecombineerd zijn met fiets- en voetgangerspaden al door diverse diersoorten gebruikt om over te steken.

Levendbarende hagedis

Foto: S. Verwijlen, Bureau Natuurbalans-Limes Divergens

De onderzoekers concluderen dat de Natuurbrug Feldbiss bij de Brunssummerheide op de juiste manier is aangelegd, wat zich vertaalt in het gebruik door de fauna. Reptielen vormen de belangrijkste doelgroep voor dit ecoduct. Zo is boven verwachting snel al een levendbarende hagedis op het ecoduct gespot (zie foto). Ook is de bijzondere blauwvleugelsprinkhaan waargenomen.
Ook soorten als ree, das, konijn, haas en bunzing hebben hun weg over deze vijftig meter brede faunapassage gevonden.

Tijdens de aanleg van de Buitenring is veel aandacht besteed aan de dieren. Er zijn tientallen faunapassages aangebracht onder en over de weg. Deze passages zijn in verschillende vormen en maten aangelegd, afgestemd op de dieren die in die specifieke omgeving voorkomen. Met als doel om de dieren veilig en zonder obstakels de weg te laten oversteken en op deze manier de verkeersveiligheid te verhogen.
Het monitoringsonderzoek naar de faunapassages gaat nog twee jaar door.

Reacties