Provincie draagt bij aan verbetering leefbaarheid van Simpelveld

Foto: Provincie Limburg

De gemeente Simpelveld kan een bijdrage van ruim negen ton tegemoet zien. Deze financiële steun van het Limburgse provinciebestuur is voor het verbeteren van de leefbaarheid van Simpelveld. Ook dient de gemeente hiermee de toeristische functie nog beter op de kaart te gaan zetten.
De gemeente investeert zelf ruim € 3,2 miljoen en een aantal partners draagt ruim 8 ton bij.

Gedeputeerde Eric Geurts zegt dat Simpelveld een belangrijke toeristische functie heeft die extra versterkt moet worden. “Simpelveld heeft zich als een toeristisch gebied ontwikkeld. Daar zijn goede verbindingen voor nodig, zowel per fiets, als per spoor en te voet. Ook het verder versterken van het dorpshart Bocholtz is onderdeel van deze ontwikkeling.”

Projecten

De komende drie jaar wordt dan ook hard gewerkt aan enkele concrete projecten. Zoals het herstellen van de Rijksmonumentale draaischijf van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) en het veilig toegankelijk maken van de werkplaats van de ZLSM voor bezoekers. Of bijvoorbeeld het fietspad Kalkbaan voor aanhaking op de Venn-Bahn, een fietsroute van Aken naar Troisvierges (Luxemburg). Ook worden fiets- en wandelroutes gerealiseerd die het Romeins verleden van de streek beleefbaar en zichtbaar maken. Er wordt ook gewerkt aan een facelift voor het dorpshart van Bocholtz; een kerkdorp van Simpelveld. Bijvoorbeeld door herstructurering van de openbare ruimte en parkeergelegenheden. Daarnaast komt er op de Huls een uitkijkpunt en startlocatie voor wandelingen.

Brede betrokkenheid

Gedeputeerde Geurts geeft aan dat de Provincie Limburg gemeente Simpelveld ook al via andere projecten steunt. Zoals de Leisure Lane, een netwerk van wandel- en fietsroutes. De gemeente doet het niet alleen, ook de bewoners zijn betrokken. Onder andere bij de planvorming. Eveneens betrokken zijn IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, Stichting ZLSM en diverse stichtingen en ondernemers. De projecten en de betrokken partijen leveren volgens de gedeputeerde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente en de regio.

Meters maken

Wethouder Wiel Schleijpen is erg blij met de bijdrage van de Provincie: “Er moeten met name op het gebied van wonen, economie en toerisme meters worden gemaakt. Het gaat om het verbeteren van de verblijfskwaliteit. Dat doen we niet alleen voor bezoekers en (toeristische) ondernemers. Het is voor de eigen inwoners net zo belangrijk.”

Ook burgemeester Richard de Boer is zeer verguld met de steun: “De Provincie Limburg laat hiermee zien dat ze veel belang hecht aan een vitaal landelijk gebied in het algemeen en een vitaal Bocholtz in het bijzonder.”

Naast de bijdrage van de Provincie steekt ook de Stadsregio Parkstad Limburg 500.000 euro in het Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz. De Boer: “Door de bijdragen van onze partners, bovenop de eigen gemeentelijke bijdrage, is een ambitieus plan ineens realiseerbaar. Dat is goed nieuws voor alle inwoners van gemeente Simpelveld.”

Reacties