Heerlense woningstichting De Voorzorg doet aangifte wegens discriminatie

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De Heerlense woningstichting De Voorzorg doet alsnog aangifte tegen een voormalig directeur en de voormalige manager wonen.
Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie bij het toewijzen van huurwoningen.
Dat liet De Voorzorg, een corporatie met zo’n 3000 woningen in Hoensbroek en Heerlen, vrijdag weten.

Mogelijk strafbaar handelen

Naar aanleiding van een verzoek van de Autoriteit woningcorporaties besloot de Raad van Commissarissen van Woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek om aangifte te doen van ‘mogelijk strafbaar handelen bij het beslissen of iemand een woning toegewezen zou krijgen’ in de periode van 2013 tot en met 2016. De raad heeft hierbij verzocht om onderzoek te verrichten naar de in deze periode dienstdoende bestuurder en de dienstdoende manager woondiensten, om te zien of deze strafrechtelijk dienen te worden vervolgd.

Niet voldaan aan gelijkheidsbeginsel

In 2017 gaf de Raad van Commissarissen van De Voorzorg onderzoeksbureau Integis de opdracht voor een onderzoek naar feiten en omstandigheden, waaronder de rol van personen en partijen, bij de toewijzing van woningen bij De Voorzorg in de jaren 2013 tot en met 2016.
Begin 2018 maakte De Voorzorg al bekend dat uit dat onderzoek naar voren was gekomen dat De Voorzorg in de aangegeven onderzoeksperiode mogelijk niet heeft voldaan aan wet- en regelgeving inzake het gelijkheidsbeginsel en verbod op discriminatie, alsmede dat er in strijd is gehandeld met het beleid van De Voorzorg. Op advies van een strafrechtadvocaat is toen ook het Openbaar Ministerie hierover geïnformeerd.

Geschokt

De nieuwe directie en Raad van Commissarissen van De Voorzorg gaven al eerder aan geschokt te zijn over de onfatsoenlijke manier waarop woningtoewijzing in het verleden volgens het rapport heeft plaatsgevonden. Dit tart in hun ogen elk voorstellingsvermogen. De nieuwe directie heeft in 2017 na eerste signalen van mogelijke misstanden bij woningtoewijzing in het verleden al meteen maatregelen genomen om dat toen per direct op een zorgvuldige manier te waarborgen.

Lees ook:

Reacties