Brunssummer Eric Geurts opnieuw benoemd tot lijsttrekker PvdA Limburg

Foto: PvdA Limburg

Op de algemene ledenvergadering van PvdA Limburg op 24 november 2018 is Eric Geurts benoemd tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar.
De top drie van de lijst wordt verder aangevuld door huidig fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers en huidig Statenlid Aleida Berghorst.
“Trots dat ik unaniem tot lijsttrekker gekozen ben van een lijst met een goede mix van ervaring en vernieuwing”, aldus Eric Geurts, die de afgelopen vier jaar gedeputeerde was namens de Partij van de Arbeid.

Jasper Kuntzelaers staat op de Noord-lijst op plek twee – Aleida Berghorst neemt de tweede plek in op de Zuid-lijst.
Jan Smeets is op beide lijsten lijstduwer, op een mooie 50ste plaats in zijn jubileumjaar als Pinkpop-directeur.

Linkse koers

“PvdA heeft de afgelopen 4 jaar laten zien een stevige linkse koers te varen, en die koers zetten we graag door voor Limburg.” Dat is duidelijk te zien in de aanpak van de huidige fractie wat betreft het ov-dossier. “Het gaat niet om cijfers, maar om mensen. Mensen die in het OV werken en mensen die er gebruik van maken.”

Verkiezingsprogramma

Naast de kandidatenlijst, werd ook het verkiezingsprogramma vastgesteld door de Limburgse leden. In de komende vier jaar wil PvdA Limburg een realistische, maar ambitieuze agenda wat betreft duurzaamheid.
Uitvoeringsprogramma’s van vier jaar die per gemeente worden bekeken, want elke gemeente heeft andere kansen en kwaliteiten. Doen staat in het verkiezingsprogramma voorop, want ‘in convenanten alleen kun je niet wonen. Er moet gebouwd worden.’
Ook wordt er gepleit voor continuering van de sociale agenda en is er aandacht voor dierenwelzijn. “Wij zijn niet de productieschuur voor de rest van de wereld. Meer is niet altijd beter”, aldus de lijsttrekker.

Geurts: “We moeten niet willen over-economiseren: meer betekent niet altijd beter. Wij kiezen voor het goede leven voor de Limburgers. Ook wat betreft werk. Werk moet kwalitatief goed zijn, maar vooral toekomstvast. De energietransitie die op ons afkomt zorgt ook voor banen. Maar we moeten dan wel zorgen voor de juiste opleidingen.”

Heerlense kandidaten

PvdA Limburg werkt de komende verkiezingen wederom met een Noord- en Zuid-lijst. In de Zuid-lijst treffen we 3 Heerlense kandidaten aan.
Op plaats 6 staat Joost Reinaerts, die actief is binnen het bestuur van de PvdA-afdeling Landgraaf-Heerlen. Onlangs nam hij nog het hernieuwde initiatief om Heerlen bij de statiegeldalliantie te laten aansluiten.
Miriam Goes-Daniels staat op plaats 7.
De derde Heerlenaar vinden we op plaats 13, Marcel Verheijden, oud-raadslid voor de PvdA in Heerlen.

Reacties