Deel VGZ-patiënten wacht wachttijd van 8 weken bij Zuyderland

Foto: Heerlen.nieuws.nl

VGZ-verzekerden in onze regio moeten ofwel 8 weken gaan wachten voor een behandeling bij Zuyderland Medisch Centrum, óf ze kunnen kiezen voor een verwijzing naar een andere instelling in de regio. Het vooraf afgesproken maximaal door Zuyderland aan zorg te besteden bedrag aan VGZ-verzekerden in 2018 wordt waarschijnlijk overschreden. En omdat VGZ aangeeft voor de regio als geheel voldoende zorg voor 2018 te hebben gecontracteerd, vindt de zorgverzekeraar dat verzekerden voor een aantal behandelingen maar moeten kiezen tussen 8 weken wachttijd bij Zuyderland óf die behandeling bij een andere instelling in de regio te ondergaan.

VGZ-verzekerden

Deze extra wachttijd geldt vanaf 1 november 2018 voor VGZ-verzekerden die zich bij Zuyderland melden voor een eerste consult met een zorgvraag voor staar (cataract), een heup- of een knievervanging, liesbreuk en enkele electieve KNO-aandoeningen.
Deze extra wachttijd voor VGZ-verzekerden geldt voor nieuwe patiënten die zich in de periode tot en met 31 december 2018 melden bij Zuyderland voor zorg en geldt niet voor spoedzorg en kinderen.

Zorgbemiddeling

Indien de VGZ-verzekerden voor bovengenoemde zorgvragen eerder geholpen wensen te worden, dan kunnen deze zich melden voor zorgbemiddeling bij de afdeling Zorgadvies van VGZ. Afdeling Zorgadvies van VGZ houdt zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van de patiënt.
Als de voorkeur van de patiënt er naar uitgaat om de afspraak in Zuyderland af te wachten, kan dat ook.

Coöperatie VGZ

Onder Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, VGZ voor de zorg, Zorgzaam, UMC en IZA.

Reacties