Basisschool De Horizon gaat van aardgas over op mijnwater

Foto:

De Heerlense basisschool De Horizon is geselecteerd voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’. De school ontvangt hiervoor van het Rijk een stimuleringsbijdrage van €350.000,-. Minister Ollongren maakte dat vandaag bekend.

Selectie

Van de 92 aangemelde basisscholen uit 72 gemeenten zijn uiteindelijk 11 scholen geselecteerd. Bij het selecteren van de scholen die mogen meedoen aan de pilot stond kwaliteit voorop. Daarnaast is gekeken naar de verdeling over bouwperioden, de geografische spreiding en naar variatie in aanpak. Alle 11 geselecteerde scholen ontvangen een stimuleringsbijdrage van drieëneenhalve ton.

Mijnwater

Wethouder Jordy Clemens is trots dat basisschool De Horizon als enige Limburgse school is geselecteerd voor deze pilot. “Het gebouw zou al gerenoveerd worden om het geschikt te maken voor het onderwijs van morgen. Nu kunnen we ook de duurzaamheidseisen van de toekomst meenemen. Dit wordt het eerste bestaande schoolgebouw dat aangesloten wordt op mijnwater.”

Reacties