Op de bres voor ondernemers in zwaar weer

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Het IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf) komt samen met de gemeente Heerlen met een initiatief om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen.

Doel hiervan is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Met het initiatief ‘155-red-een-bedrijf’ kunnen ondernemers uit Heerlen kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in nood te laat (financiële) hulp zoeken bij de gemeente. Soms uit schaamte, maar vaak ook uit onwetendheid. Nu is er een website en een telefoonnummer. Daar kunnen ondernemers makkelijk om hulp vragen. Menen die zich melden kunnen direct aan de slag met een adviseur van het IMK. Samen zoeken ze naar oplossingen. De problemen zijn vaak heel divers. Soms liggen ze op het vlak van bedrijfsvoering, maar soms ook gaat het om commercie en/of financiën.

Gezond MKB

Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie en zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid. Voor de gemeente Heerlen is een gezond MKB dan ook van groot belang. Economiewethouder Martin de Beer: “We willen graag dat ondernemers eventuele problemen in een vroeg stadium melden. Dan zijn ze vaak nog goed aan te pakken. Komen ze (te) laat, dan is een faillissement of een schuldsaneringstraject vaak onafwendbaar en dat is jammer. Met deze dienstverlening hopen we dat zoveel mogelijk te voorkomen.”

Eerste hulp

Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom hebben we vanuit het IMK het initiatief genomen om de eerste hulplijn ‘155-red-een-bedrijf’ in te voeren met als doel om eerder in het traject de ondernemer te ondersteunen.”

Ondernemers kunnen voor meer informatie 24 uur per dag terecht op www.155.nl. Telefonisch kan dat tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 999 0 155.

Reacties