Bewoners krijgen meer invloed bij nieuwe straatnamen

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Vanaf vandaag hebben buurtorganisaties en inwoners van Heerlen een directere stem in de naamgeving van bijvoorbeeld straten, pleinen, parken, plantsoenen, terreinen of paden.
Het College van burgemeester en wethouders heeft hiervoor opdracht gegeven aan de commissie ‘naamgeving openbare ruimte’.

Advies

De rol van de commissie is adviserend aan burgemeester en wethouders, die de beslissing over namen voor straten en dergelijke nemen. Het advies gaat in de regel over nieuwe namen. Vanaf vandaag moet ook de stem van buurtorganisaties of buurtbewoners worden meegenomen in het advies.
Adriane Keulen, wethouder Buurtgericht Werken: “Het college van burgemeester en wethouders maakt werk van burgerparticipatie. Ook met dit besluit.”.

Mening van buurtbewoners telt mee

Zo kunnen buurtorganisaties de keuze krijgen uit mogelijke namen die door de commissie worden voorgesteld. Ook kunnen zij zelf een voorstel doen. De buurtorganisatie bepaalt verder zelf hoe zij het draagvlak peilt, bijvoorbeeld door contact met mensen in de buurt, of een enquête. Inwoners die graag zien dat een pad of een park in hun buurt een naam krijgt, kunnen contact opnemen met de buurtorganisatie in hun wijk. Daarnaast kan elke inwoner ook direct een idee indienen bij de gemeente.

Participatiedoelen

In de praktijk gebeurde het al dat buurtorganisaties of buurtbewoners het voortouw namen in de naamgeving van een park in hun wijk. Zo is voor de naam ‘Sjef Diederen Park’ gekozen toen bleek dat dit nadrukkelijk de wens was van de buurtbewoners. Ook het ‘Lange Jan Park’ is een naam die op initiatief van de buurt tot stand kwam. Met dit collegebesluit wordt de betrokkenheid van inwoners nu steviger verankerd in de naamgeving van de openbare ruimte in Heerlen.

Meer info/contact met de gemeente

Op de gemeentesite www.heerlen.nl/buurten staat een overzicht van buurten en de buurtorganisaties in Heerlen.
Inwoners die naar aanleiding van dit bericht contact willen opnemen met gemeente Heerlen, zie: www.heerlen.nl/contact.

Reacties