Gemeente Heerlen ondersteunt opleiding in medische logistiek

Foto: CC0 Public Domain

De gemeente Heerlen geeft vandaag een FES-subsidie van 142.000 euro aan het samenwerkingsverband Beyond. Hiermee gaat Beyond participatiekandidaten opleiden voor een baan in de medische-logistiek.
Een groep van 225 kandidaten krijgt de mogelijkheid om te starten. Minimaal 75 deelnemers krijgen een baan bij één van de aangesloten bedrijven.

Opgeleide arbeidskrachten essentieel

Wethouder Martin de Beer: “Voor een duurzame verankering van de Medtech Logistics in Heerlen en de regio is de beschikbaarheid van voldoende en adequaat opgeleide arbeidskrachten essentieel. Door in te zetten op voorschakeltrajecten wordt er een nieuwe bron aangeboord van potentiële arbeidskrachten. De sector medtech-logistiek is een van de belangrijkste economische groeisectoren in Heerlen. Het cluster op en rondom bedrijventerrein Avantis en Trilandis groeit in steeds hoger tempo, maar kent ook kleinere vestigingen in heel Zuid Limburg”.

Beyond

In Beyond werken bedrijven uit de medische-logistiek, het beroepsonderwijs en de overheid samen, om de economische ontwikkeling van deze sector in de regio te versterken en daarmee werkgelegenheid te creëren. Goed opgeleid en gemotiveerd personeel is een voorwaarde voor het behouden en verstevigen van de concurrentiepositie. Via deze FES-subsidie (Fonds Economische Structuurversterking) ondersteunt de gemeente Heerlen bedrijven met het creëren van duurzame werkgelegenheidsontwikkeling.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Beyond bestaat uit diverse bedrijven uit de sector medisch-technologische logistiek (veelal in Heerlen gevestigd), overheden, ROC’s en uitzendbureaus. Boston Scientific, Medtronic, Abbott, DocMorris, Eagle Simrax, WSP Parkstad, gemeente Heerlen, ROC Leeuwenborgh, Provincie Limburg, Manpower en Flexpoint.
Het ROC organiseert samen met de medtech-bedrijven maatwerkopleidingen voor de deelnemers.
Via het WSP Parkstad (werkgeversservicepunt) worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit heel Zuid Limburg geselecteerd voor de voorschakeltrajecten. Het gaat om mensen die op te leiden zijn voor de banen in de medtech-bedrijven.

Werkwijze

Met de werkwijze binnen Beyond leren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werknemers- en basis beroeps specifieke vaardigheden in een echte leer- werkomgeving. Van de 225 mensen die jaarlijks een voorschakeltraject doorlopen, krijgen minimaal 75 deelnemers een baan in de medtech-logistieke sector. De sector selecteert die arbeidskrachten die zij het meest geschikt achten voor de uitbouw van de desbetreffende bedrijven. Daarmee worden de zittende bedrijven steviger verankerd in Heerlen en de regio. Zo blijft niet alleen de huidige werkgelegenheid behouden, maar kan deze zelfs toenemen. Voor de overige deelnemers biedt dit leertraject de opstap naar andere sectoren waar eveneens een constante behoefte bestaat aan goed gemotiveerde en opgeleide werknemers.

Reacties