Bouw van het nieuwe station in Heerlen begonnen

Foto: RoyalHaskoningDHV

Afgelopen vrijdag is begonnen met de bouw van het nieuwe station in Heerlen. Het gaat onderdeel uitmaken van het Maankwartier, en moet in augustus 2019 in gebruik genomen kunnen worden.
In het weekend van 21 tot en met 23 september voert aannemer Mobilis ‘s nachts diverse voorbereidende en sloopwerkzaamheden uit.

Start van de werkzaamheden

De aannemer is begonnen met het slopen van onder meer de perronkappen, het aanbrengen van damwanden en boren van funderingen.
Deze werkzaamheden worden ‘s nachts uitgevoerd om het treinverkeer zo weinig mogelijk te hinderen.
Bewoners en ondernemers rondom Maankwartier hebben hierover een brief van ProRail ontvangen met meer informatie over de werkzaamheden.

Virtual Preview

Ingenieursbedrijf RoyalHaskoningDHV maakte eerder onderstaande Virtual Reality Tour door het nieuwe station van Heerlen.