Verkeer tussen Heerlen en Geleen tijdelijk minder snel door afbouw rotonde

Foto: Buitenring Parkstad Limburg

In verband met de (af)bouw van de turborotonde die de Buitenring gaat verbinden met de A76 zullen er vanaf eind september werkzaamheden worden uitgevoerd die van invloed zijn op het verkeer op de A76 ter hoogte van Nuth en Schinnen. De aannemer gaat dan eerst de middensteunpunten van de twee nieuwe viaducten van het nieuwe turbo-verkeersplein aanleggen. Daarna worden hierop de brugdekken door middel van liggers en randbalken geplaatst.
De werkzaamheden zullen een flinke poos in beslag gaan nemen; naar verwachting duurt de afbouw van de rotonde tot in juni 2019.

Twee verschoven en versmalde rijstroken per rijrichting

Om genoeg ruimte voor deze werkzaamheden te creĆ«ren wordt het verkeer op de A76 ‘naar buiten geschoven’.
Dat houdt in dat het verkeer tijdens de werkzaamheden over de tweede rijstrook en de vluchtstrook gaat rijden. Deze tijdelijke rijstroken zijn niet alleen smaller, ook is er op dit weggedeelte dan tijdelijk geen vluchtstrook beschikbaar.

Veiligheid voorop

Tijdens de werkzaamheden wordt een snelheidslimiet ingesteld van 70 km/u. Deze snelheidsverlaging is nodig vanwege de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers.
De politie heeft aangekondigd gedurende de werkzaamheden frequent controles op de handhaving van de snelheidslimiet uit te gaan voeren. Met als doel dat de weggebruikers zich aan de maximumsnelheid zullen houden. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en de verkeersdoorstroming geoptimaliseerd.

Reacties