Subsidie voor restauratie St. Josephkerk Heerlerbaan

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De Provincie Limburg betaalt de helft van de restauratiekosten van de Sint Josephkerk aan de Heerlerbaan in Heerlen. Het gaat om een bedrag van
€ 138.105,-
De restauratie van de kerk en de toren is volgens een architect in Maastricht en de Monumentenwacht Limburg bouwkundig gezien dringend noodzakelijk.
De kerk is gebouwd in 1957 en is een rijksmonument.

Schade betonconstructie

Er is evenwel schade aan de betonconstructie van de kerk en de losstaande toren geconstateerd. Dat moet worden hersteld.
Daarnaast komt er een coating op alle betonnen geveldelen om de kans op nieuwe betonaantasting te verminderen.
Ook moet de dakbedekking worden vernieuwd, net als een aantal ruiten in de vensters. Ook zullen de wijzerplaten van de klokkentoren worden gerestaureerd.

Vrijwilligers

Na de restauratie blijft de kerk in gebruik voor erediensten. Het initiatief voor de restauratie is genomen door de vrijwilligers van parochie en kerkbestuur van de Heerlerbaan. Dat is een belangrijk argument geweest voor gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg om financieel bij te dragen aan dit project. “De inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers is onontbeerlijk voor de instandhouding van deze kerk” zegt hij.

Reacties