GaiaZOO in Kerkrade op de bres voor de eikelmuis

Foto: Wesley Overman / Zoogdiervereniging

Zuid-Limburg is de enige regio in Nederland waar de eikelmuis nog in het wild voorkomt. Maar er leven hier waarschijnlijk nog maar minder dan tien eikelmuizen. De eikelmuis, te herkennen aan zijn karakteristieke zwarte masker en lange pluimstaart, is het meest bedreigde zoogdier van Nederland.

Uitsterven eikelmuis voorkomen

De Zoogdiervereniging onderzoekt deze diersoort al jaren en gaat nu samen met Stichting het Limburgs Landschap en de Kerkraadse dierentuin GaiaZOO proberen om het uitsterven van deze dieren in Nederland te voorkomen.
In 2017 werden slechts vijf eikelmuizen waargenomen en sindsdien is GaiaZOO begonnen met het fokken van deze dieren om ze vervolgens in het wild bij te plaatsen.
Dit jaar vond opnieuw een succesvolle fok plaats. Dus konden eind juli tientallen eikelmuizen worden bijgeplaatst in een geschikt natuurgebied.

Het belang van bescherming

Na de eerste uitzet en daaropvolgende monitoring zijn er enkele eikelmuizen teruggevonden. De dieren lijken zich dus te handhaven en daarom is ook dit jaar besloten dieren bij te plaatsen in het leefgebied. Stichting het Limburgs Landschap is beheerder van natuurgebieden waar de laatste eikelmuizen van Nederland leven. Samen met de Zoogdiervereniging werken ze aan beheersmaatregelen die aansluiten bij de behoeftes van de eikelmuis. Naast het creëren en behouden van geschikt leefgebied, is het ook van belang om een gezonde populatie eikelmuizen in stand te houden. Daarom is er in GaiaZOO gestart met een fokproject. Zodra de eikelmuizen klaar zijn voor de uitzet, worden ze verplaatst in speciale nestkasten die ook in de dierentuin worden gebruikt. Die kasten worden in de vrije natuur gehangen op plaatsen waar voldoende voedsel en beschutting aanwezig is. De eikelmuizen kunnen de nestkasten vervolgens op eigen initiatief verlaten.

Bedreigde diersoorten in Limburg

Zuid-Limburg kenmerkt zich door een grote verscheidenheid in diersoorten die alleen nog in deze provincie voorkomen. Dieren als de Europese hamster, de vuursalamander en de eikelmuis worden bedreigd in hun voortbestaan. Daarom wordt er door verschillende organisaties gezamenlijk actie ondernomen om deze dieren te beschermen.
GaiaZOO heeft speciale fokprogramma’s voor al deze en meer bedreigde inheemse diersoorten. Het park beschouwt het in stand houden van inheemse bedreigde diersoorten als een belangrijke kerntaak van een moderne dierentuin.

Reacties