Christus Koningkerk in Vrieheide is nu een rijksmonument

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Heerlen heeft er sinds vrijdag 13 juli een rijksmonument bij: de Christus Koningkerk.
Deze kerk uit 1964 van de Limburgse kerkenarchitect Jozef Fanchamps neemt in de ‘mijnwerkerswijk’ Vrieheide een centrale plaats in. De aanwijzing tot rijksmonument past binnen het aanwijzingsprogramma voor de wederopbouwperiode 1959-1965 dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitvoert namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Doos

Fanchamps ontwierp een doosvormige kerk met een losse klokkentoren. De kerk heeft een zichtbaar betonskelet met vliesgevels van glazen bouwstenen in betonnen cassettes. Uit de voorgevel steekt de halfronde devotiekapel naar buiten met een mozaïek van kunstenaar Libert Ramakers.

Architectuurhistorische waarde

Het ontwerp van de Christus Koningkerk vertegenwoordigt een bijzondere architectuurhistorische waarde. Het maakt deel uit van de modernisering in de kerkenbouw waarin de regio Zuid-Limburg en de architect Fanchamps een belangrijke rol vervullen. Het katholicisme in combinatie met de mijnbouw heeft vanaf het interbellum een rijke verzameling van ruim 300 kerken opgeleverd. De ontwerpen van deze kerken zijn zowel beïnvloed door het traditionalisme als het functionalisme, door de Nederlandse kerkenbouw, maar ook door de kerkenbouw uit het aangrenzende Noordrijn-Westfalen in Duitsland. De ontwerpers waren veelal regionale architecten die binnen deze context en invloedssfeer een streekeigen bouwstijl van hoge kwaliteit hebben ontwikkeld. De Christus Koningkerk en het oeuvre van Fanchamps spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling.

Vrieheide is een van de geselecteerde 30 wederopbouwwijken van nationaal belang. De samenhang tussen wijk en kerk is een extra reden om de kerk aan te wijzen.
De kerk is in 2004 aan de eredienst onttrokken en zal over twee jaar het regionaal archief huisvesten.

Bron en tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Lees ook: https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/63897/informatieavond-christus-koning-kerk/

Reacties

Cookieinstellingen