Uniek programma Dimenzie voor mensen met dementie ook in Heerlen

Foto: Dimenzie / SCG

Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders krijgt een vorm van dementie.
Vooral in de provincie Limburg zal dat percentage mensen in de komende jaren alleen maar verder groeien omdat hier de bevolking afneemt en de vergrijzing stijgt.
De diagnose dementie komt in de meeste gevallen hard aan. Veel mensen staan midden in het leven als de ziekte bij hen wordt vastgesteld.

Er is nog zo veel mogelijk met dementie

Maar ook mét dementie kunnen mensen een mooi, actief en kwalitatief leven leiden.
Het nieuwe programma Dimenzie sluit naadloos aan bij die stelling. Dimenzie is er speciaal voor mensen met dementie en richt zich op bewegen, zelfstandigheid en ontdekken wat er wél (nog) kan. Actief blijven met naasten, hobby’s, sport, het alledaagse – kortom, in het leven – staat daarbij centraal. Genieten van het leven, ook mét de veranderingen die bij dementie voorkomen, daar gaat het om!

Dimenzie hanteert een unieke aanpak in de vorm van zes modules, die mensen apart van elkaar kunnen volgen. Elke deelnemer kan daarbij aangeven wat hij of zij wil leren. Zo kunnen mensen onder meer werken aan hun conditie, maar ook aan hun vaardigheden op het gebied van koken, sociale contacten, enzovoorts. Ook kunnen zij creatief aan de slag en bezig zijn met (klassieke) muziek, kunst, film en de maatschappij. Met Dimenzie gaan mensen op ontdekking en geven ze dimensie aan leven met dementie!

Ondersteuning voor deelnemer én mantelzorger

Wat het programma van Dimenzie ook uniek maakt, is het feit dat deelnemers terecht komen bij mensen met dezelfde leeftijd, interesses, enzovoorts. Zo is er een specifiek programma voor hoogopgeleiden, voor jonge mensen met dementie, maar ook voor de meer reguliere doelgroep. Deze vorm van maatwerk en specialiseren zorgt voor mensgerichte en passende programma’s.

Alle modules van Dimenzie vinden plaats in groepsverband. Mensen krijgen begeleiding van professionals, die beschikken over uiteenlopende kennis en kunde van dementie. Als deelnemers dat willen, krijgen zij daarnaast tips en advies om met alle veranderingen om te gaan. Ook bieden we individuele thuisbegeleiding.

Maar Dimenzie wil ook partners en mantelzorgers ondersteunen. Voor hen is er een aparte module en/of begeleiding thuis. Verder kunnen naasten deelnemen aan een specifiek programma van Alzheimer Centrum Limburg, ‘partner in balans’. Overigens verscheen er onlangs een artikel over Marjolein de Vugt (Alzheimer Centrum Limburg) in De Limburger, waarin zij aangeeft dat het leven niet voorbij is na de diagnose dementie. Daar sluit Dimenzie zich graag bij aan! Er is nog veel mogelijk en mensen met dementie kunnen wel degelijk een fijn (gezins)leven leiden.
We werken vanuit Dimenzie samen met Alzheimer Centrum Limburg.

Dimenzie is nu officieel van start!

Dimenzie is nu te volgen op de locatie van Parc Imstenrade in Heerlen. Maar de programma’s zijn op dit moment ook te volgen in Brunssum, Beek, Baarlo (najaar 2018), Eijsden en Swalmen.

Op 26 juni vond in Beek het officiële startsein van Dimenzie plaats in de vorm van een geslaagd kennissymposium voor verwijzers. In- en externe sprekers gingen toen in op allerlei onderwerpen rondom dementie waarbij vooral aandacht uitging naar verder komen, ontdekken, bewegen en zelfstandigheid. Die aspecten zijn namelijk kenmerkend voor Dimenzie.

Reacties