Gemeente Heerlen gaat reorganiseren om stad en regio beter te bedienen

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft de hoofdlijnen voor de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie vastgesteld. Deze is nodig om de maatschappelijke problemen in onze stad en regio te helpen oplossen. Als centrumstad wordt van Heerlen een leidende rol hierin verwacht. De huidige gemeentelijke organisatie is daar niet goed op ingericht.

Reorganisatie

Burgemeester Emile Roemer: “De wens om onze organisatie beter af te stemmen op onze maatschappelijke taken was er al langer. Maar dit werd uitgesteld vanwege het onderzoek naar de herindeling met Landgraaf. Nu deze niet doorgaat moeten we de reorganisatie snel oppakken. Duidelijke doelen en uitgangspunten zijn belangrijk om te komen tot een reorganisatie die werkt. Het vaststellen hiervan is een belangrijke eerste stap.”

Flexibel en betrokken

Bij de uitgangspunten staat het halen van resultaten voor de burgers centraal. Om dat te bereiken willen de gemeente de organisatie flexibeler maken en willen ze medewerkers die betrokken zijn bij de stad en de mensen. Daarnaast worden de werkprocessen en verantwoordelijkheden eenvoudiger en duidelijker gemaakt. En moeten de informatie- en stuurinstrumenten verbeterd worden.

Efficiënter werken en plattere organisatie

Er komt een breed managementteam dat samen verantwoordelijk is voor de totale organisatie. Het aantal managementlagen gaat van vijf naar drie.
Door alle maatregelen die de gemeente neemt om efficiënter te werken bespaart de gemeente 3,5 miljoen euro. Door de organisatie ‘platter’ te maken krijgen medewerkers ruimte en meer verantwoordelijkheid waardoor het voor bij de stad betrokken mensen aantrekkelijker wordt om bij de gemeente Heerlen te werken.

Reacties