In Heerlen nog twintig nieuwe ‘beschutte werkplekken’ in 2018

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De gemeente Heerlen gaat dit jaar 20 mensen begeleiden naar beschutte werkplekken. Dit gebeurt via de bestaande sociale infrastructuur van Baanbrekend Werk en Werk voor Heerlen. Dit voorschakeltraject maakt duidelijk of iemand geschikt is voor beschut werk en een betaald dienstverband. Maatwerk en intensieve begeleiding staan hierbij centraal.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 moest de wet Sociale Werkvoorziening het veld ruimen voor de Participatiewet. Vanaf dat moment konden werknemers niet meer instromen in de sociale werkvoorziening. Om ervoor te zorgen dat mensen met een zwaardere arbeidshandicap toch aan het werk kunnen start de gemeente Heerlen deze pilot.

Beschutte werkplekken

Tegelijkertijd gaat het Werkgeversservicepunt (WSP) aan de slag met de verdere opbouw van het bestand aan beschutte werkplekken. Werkgevers worden daarbij actief benaderd om te kijken of ze beschutte werkplekken kunnen aanbieden. Het WSP en de gemeente Heerlen creƫren zo duurzame arbeid bij veelal reguliere werkgevers voor mensen met een zwaardere arbeidshandicap.

Wethouder Martin de Beer van Arbeidsmarkt is blij met deze proef. “Op deze manier krijgen we de talenten van mensen goed in kaart en dat is een voorwaarde om een goede plaatsing op een duurzame beschutte werkplek mogelijk te maken.”

Reacties