Rechtbank stelt gemeenten in gelijk bij gezamenlijke inkoop jeugdhulp

Foto: CC0 Creative Commons

De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal kunnen op de ingeslagen weg verder met de aanbesteding voor hun Basishulp Jeugd.
Dit blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank op het kort geding dat was aangespannen door een aantal aanbieders van jeugdhulp.
De uitspraak van de Rechtbank betekent dat de uitgezette aanbestedingsprocedure voor de inkoop Basishulp Jeugd overeind blijft.

Gezamenlijke inkoop Basishulp Jeugd

Door de Basishulp Jeugd gezamenlijk in te kopen willen de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal een betere, efficiëntere en toekomstbestendige hulpverlening aan jeugdigen kunnen bieden. De drie gemeenten geloven in deze aanpak om, op basis van vertrouwen en partnerschap, te komen tot kwalitatief goede jeugdhulp. Het verlenen van hulp op maat voor kind en gezin én zo veel mogelijk vanuit de wijk, zijn verbeteringen die de gemeenten via deze andere organisatie van de jeugdhulpverlening willen realiseren.

Inzet kort geding

Een aantal jeugdhulpaanbieders was van mening dat de budgetten die door de gemeenten benoemd zijn te laag zouden zijn.
Ook waren ze van mening dat er onvoldoende rekening was gehouden met risicoverdeling tussen de gemeenten als opdrachtgever en zorgaanbieders als opdrachtnemer.
Daarom hadden zij de drie gemeenten gedagvaard in een kort geding.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank deed vandaag uitspraak en stelde de jeugdhulpaanbieders in het ongelijk.
Namens de drie gemeenten laat Jordy Clemens, wethouder Jeugd van Heerlen, weten blij te zijn met de uitspraak van de Rechtbank. “Deze uitspraak van de rechter zien wij als een bevestiging van onze aanpak van de aanbesteding van onze Basishulp Jeugd. Hierdoor kunnen we doorgaan op de ingeslagen weg en een kwalitatief goed georganiseerde jeugdhulp organiseren.”
De rechter is van oordeel dat de opdracht en het bijbehorende budget goed onderbouwd zijn. Ook is de verdeling van risico’s tussen opdrachtnemer en opdrachtgever door de gemeenten voldoende beargumenteerd.

Aanbesteding TenderNed

De aanbesteding van de Basishulp Jeugd is gepubliceerd op TenderNed.
Belangstellende organisaties kunnen zich via de aanbesteding inschrijven. De deadline voor de inschrijven is gesteld op 6 juli 2018.
De definitieve gunning volgt begin september. Dan is de nieuwe contractpartij bekend die vanaf 1 januari 2019 de Basis Jeugdhulp gaat organiseren.

Reacties