Inloopavond Schinkelkwadrant 14 juni: sloop en bestemmingsplanwijziging

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Deze week, op donderdag 14 juni 2018 houdt de gemeente Heerlen een inloopavond over de sloop en bestemmingsplanwijziging van het Schinkelkwadrant.
Het gaat daarbij onder andere over de sloop van het voormalig winkelcentrum ‘De Plu’.
De inloopavond is in Kantoor Contour van 19.00 tot 20.30 uur.

Sloop

Het sloopbedrijf Oranje B.V. uit Rotterdam begint binnenkort met de voorbereidingen voor de asbestverwijdering en sloop. Vertegenwoordigers van het sloopbedrijf en de projectleider van de sloop zijn aanwezig op de inloopavond met meer informatie.
Daarnaast bereidt de gemeente Heerlen momenteel een wijziging van het bestemmingsplan voor.
Het college van burgemeester en wethouders is vandaag akkoord gegaan met deze bestemmingsplanwijziging. De wijziging is nodig om nieuwbouw mogelijk te maken in een latere fase.
Tijdens de inloopavond kunnen geïnteresseerden zich laten bijpraten over dit nieuwe bestemmingsplan en de procedure.

Ter inzage

Volgens onze planning zal het nieuwe bestemmingsplan vanaf 18 juni ter inzage liggen bij de infobalie in het stadhuis (Geleenstraat 27), en online via: www.heerlen.nl/bekendmakingen.

Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage.
Mensen kunnen eventuele opmerkingen indienen binnen deze termijn (zienswijze indienen).

Reacties