‘Het Eethuis’ blijft in de Luciushof

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Het Eethuis in de Luciushof aan de Putgraaf biedt met name ouderen de mogelijkheid om 5 dagen per week, samen met anderen, goedkoop en voedzaam te eten in een veilige en georganiseerde omgeving.

Tot eind 2014 was de stichting Open Huis verantwoordelijk voor dit ‘sociaal restaurant’, maar deze stichting zag vanwege teruglopende inkomsten geen kans meer ‘Het Eethuis‘ draaiende te houden.

De Twee Gezusters

Op 1 januari 2015 is ‘Het Eethuis‘ overgedragen aan De Twee Gezusters, een sociale onderneming die een plan opstelde voor het hele complex Luciushof-Savelbergklooster. De insteek daarbij was om van het complex een ontmoetingscentrum voor alle bewoners in de wijk te maken, waarbij ‘Het Eethuis‘ in die visie een belangrijke rol vervult. Door de subsidie van € 60.000,- die de gemeente vandaag heeft toegezegd, kunnen de potten en pannen in de Luciushof voorlopig op stoom blijven.

Wmo

Het subsidiebedrag is overigens gelijk aan dat wat stichting Open Huis voor dit project ontving, en wordt verstrekt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 om materiële en immateriële armoede te voorkomen en bestrijden, en om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van burgers te bevorderen.

DSCN1475[1]
Het Eethuis

Reacties